ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


News Update


จังหวัดนครฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน"วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561"

      จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2561

สนง.เกษตรฯ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.นาบอน

      สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดฯและภาคีเครือข่าย จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ 227 ม.5 ต.แก้วแสน อ.นาบอน

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราชออกบริการให้การรักษาตรวจรักษาโรคทั่วไป อ.หัวไทร

      หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราชออกบริการให้การรักษาตรวจรักษาโรคทั่วไป และทันตกรรมแก่ประชาชน ที่วัดบ้านด่าน ต.ท่าซอม อ.หัวไทร

เมืองคอนฯ ออกมาตรการเข้มการสวมหมวกนิริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน

      จังหวัดนครศรีธรรมราช ออกมาตรการเข้มการสวมหมวกนิริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน

กยท.นครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล

      กยท.นครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล

[Go to top]สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com