ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


News Update


พ่อเมืองคอนฯ ยันภาคส่วนยังมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

      ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุยังมีสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่...//ขณะที่ภาคส่วนยังมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม

ผู้ว่าฯ ถกด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการพัฒนาระบบประปา

      ผวจ.นครศรีธรรมราช ถกด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการพัฒนาระบบประปาในเขตเทศบาลนคร

สมาคมคลองไทยเปิดเวทีสาธารณะ “คลองไทย...คนใต้ว่าอย่างไร”

      สมาคมคลองไทยเปิดเวทีสาธารณะ “คลองไทย...คนใต้ว่าอย่างไร”

ผลการเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เรดาห์ทะลุดิน พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,100 ปี

      ผลการเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เรดาห์ทะลุดิน หรือ GPR ระบุองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,100 ปี

รองผู้ว่าฯเมืองคอน ขอโทษประชาขนที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้เส้นทางสัญจรจากการเดินทำท่อน้ำประปา

      รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุการเดินท่อประปาใหม่จะรองรับการแก้ปัญหาน้ำประปาในเขตเทศบาลนครทั้งระบบ พร้อมขอโทษประชาขนที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้เส้นทางสัญจร

[Go to top]สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com