ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


News Update


‘เชฟรอน’ มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

 

‘เชฟรอน’ มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

วันที่ (28 มีนาคม 62) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบการสนับสนุนเครือข่ายโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง และสบทบเงินกองทุนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี

        คุณหทัยรัตน์  อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และชาวบ้าน 50 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า 500 คน

"การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจในยุคดิจิทัล"

 "การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจในยุคดิจิทัล"

นางชมกร  จารุวัฒนพงศ์  เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง "การบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนทางธุรกิจในยุคดิจิทัล" ณ ห้อง 311 อาคารบริหารศาสตร์   มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนานครศรีธรรมราช อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมภายใต้การเรียนการสอนของนักศึกษา   คณะบริหารศาสตร์สาขาการบัญชีและสาขาการจัดการ

เชฟรอน มอบเรือ จำนวน 12 ลำ พร้อมอุปกรณ์ให้ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรับมือภัยพิบัติภาคประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

หน้าศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช(หลังเก่า) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานรับมอบเรือไฟเบอร์กลาส จำนวน 12 ลำ พร้อมอุปกรณ์และเครื่องมือประกอบด้วยเชือกบุคคล โทรโข่ง เชือกใยยักษ์ กระบอกวัดปริมาณน้ำฝนพร้อมติดตั้งฐานรอง รวมมูลค่า 1 ล้านบาทเศษจากนายคมสันต์ โอ๊ยนาสวน ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์ และนางสาวสุมิตดานัน จันทวี ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช บริษัท เชฟร่อนประเทศไทย สำรวจและผลิต จำกัด แล้วมอบต่อให้กับศูนย์จัดการภัยพิบัติระดับตำบล จำนวน 12 ศูนย์ ประกอบด้วย ศูนย์จัดการภัยพิบัติตำบลกำโลน ต.พรหมโลก ต.บ้านลำนาว ต.พรหมคีรี ต.นาเหรง ต.คลองเส ต.นบพิตำ ต.ลานสกา ต.กะทูน ต.สวนขัน ต.พิปูน และตำบลน้ำตก


เชฟรอนร่วมแจกน้ำดื่ม งานประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562

 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สนับสนุนกิจกรรมชุมชน ร่วมแจกน้ำดื่มแก่ประชาชนที่มาร่วมงานบุญประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ เป็นประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราช ที่จัดสืบเนื่องมาเกือบ 800 ปี โดยพุทธศาสนิกชนจะนำผ้าแถบสีต่างๆ  เช่น สีขาว สีเหลือง สีแดง เป็นต้น แห่ไปรอบๆ องค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังมีการนำผ้าสีขาวที่ภาพวาดพุทธประวัติ ซึ่งเรียกว่าผ้าพระบฏ ขึ้นนำห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย โดยในปีนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานกว่าหมื่นคน

เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้

 เชฟรอน นำสื่อใต้ 3 จังหวัด (สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฎร์ธานี)  สัญจรชุมชนบ้านป่าไหม้ เรียนรู้วิถีชุมชน  และ ศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช จุดรับส่งพนักงานเชฟรอนสู่แท่นขุดเจาะในทะเลอ่าวไทย 

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จัดโครงการ “เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้ ประจำปี 2562” นำสื่อจังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ ศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช และ เยี่ยมชมกิจกรรมเพื่อสังคมของโครงการ เชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ที่ชุนชนบ้านป่าไหม้ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช กิจกรรมครั้งนี้มีสื่อมวลชนร่วมกว่า 50 ท่าน

ตลอดระยะเวลากว่า 56 ปี ในการดำเนินงานของเชฟรอนในประเทศไทย เราดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความมุ่งมั่นพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนกิจกรรมในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การสนับสนุนด้านการศึกษา ที่มีโครงการเด่นอย่าง Chevron Enjoy Science สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต หรือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทางเชฟรอนก็มีการจัดกิจกรรมโครงการพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน ที่มีการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 มาจัดการกับแหล่งทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น

[Go to top]สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com