ReadyPlanet.com
dot dot
ฮือฮา..!ผู้ว่าฯเปิดสนามชนวัวแถลงข่าว"นครศรีธรรมราชเกมส์"

        เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้ 14 ธ.ค.58 ที่สนามชนโค “โกตี๋” บ้านทุ่งไฟลาม หมู่ 8 ต.ช้างซ้าย อ.พระ จ.นครศรีธรรมราช นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วย ดร. กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถึงการเตรียมความพร้อมการจัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “ นครศรีธรรมราชเกมส์ ” ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุ่งสง และสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตำรวจ ผู้แทนกรมพลศึกษาแต่ละชนิดกีฬา และสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมอย่างพร้อมเพรียง 

       โดยการก่อนการแถลงข่าวได้จัดให้มีการสาธิตการชนโค แสดงขบวนกลองยาวระบำ 4 ภาค การแสดงคาราเต้-โด การวิ่งคบไมค์ของนางสาวนครศรีธรรมราชนำคบไมค์ไปส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีกรมพละศึกษาใช้ในการแถลงข่าว และการชกมวยสากลคู่เกียรติยศระหว่างนายภักดี เหมทานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช กับนายสุรพล โชติธรรมโม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา พร้อมกับกองเชียร์ฝ่ายละ 100 คน ให้ผู้ร่วมรับฟังแถลงข่าวได้ชมด้วย สร้างความคึกครื้นเป็นอย่างมาก

 

       นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า กล่าวว่า มีหลายคนสงสัยตั้งคำถามว่า ทำไมต้องแถลงข่าว ที่สนามชนโคด้วย ซึ่งก็เพื่อสร้างสีสัน ความแปลกใหม่เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องจัดแถลงข่าวที่โรงแรม สนามกีฬาทั่วไป หรือภายในห้องแอร์ อีกทั้งกีฬาชนโค หรือ ชนวัว เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการชนอยู่อย่างแพร่หลาย ซึ่งระหว่างการแถลงข่าวได้สร้างสีสันให้กับคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ และประชาชนที่มารับชม เป็นอย่างมาก โดยการแข่งขันกีฬานักเรียนครั้งนี้ มีการนำวัวชนมาเป็นสัตว์นำโชค หรือ มาสคอตโดยตั้งชื่อว่า “ วัวนำชัย ” ของการแข่งขัน “ นครศรีธรรมราชเกมส์ ” ซึ่งมีแนวคิดจัดแถลงข่าวที่สนามกีฬาชนโค เพื่อให้คนทั่วไปได้รับทราบที่ไปที่มาของสัตว์นำโชค วัวนำชัย สำหรับคำขวัญการแข่งขัน คือ “ สร้างเยาวชน สร้างชาติ ด้วยนครศรีธรรมราชเกมส์ ” 

       “ จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับมอบหมายจากกรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ในระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ซึ่งขณะนี้จังหวัดได้ดำเนินการไปตามลำดับขั้นตอนให้ดีที่สุดเพื่อให้การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ และเพื่อชื่อเสียงของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน ด้านพิธีเปิด- ปิดการแข่งขันทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่แล้วเช่นกัน

       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวอีกว่า การจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” กรมพลศึกษาได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 ล้านบาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อการจัดการแข่งขัน แต่ต้องใช้งบประมาณ 21 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดต้องหางบประมาณเพิ่มอีก 5 ล้านบาท จึงได้ขอความร่วมมือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสนับสนุนงบประมาณ พร้อมจัดทำเสื้อที่ระลึกการแข่งขันกีฬา จำนวน 50,000 ตัว เป็นเสื้อยืดคอกลม ( T – SHIRT ) มีสองสีคือสีขาว และสีดำ ซึ่งจำหน่ายตัวละ 180 บาท เพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน พร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อกีฬาทุกวันศุกร์ด้วย นอกจากนี้ ยังได้ขอรับการสนับสนุนจากภาคเอกชนทั้งในจังหวัดและส่วนกลางด้วย แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่ก็มั่นใจว่า การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในจังหวัด

       ทางด้าน ดร.กิตติพงษ์ โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวว่า จากการได้ลงพื้นที่และประชุ
มประชุมร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้มีความมั่นใจว่าจังหวัดมีความพร้อมและมีความก้าวหน้าไปมากในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 “นครศรีธรรมราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2559 ซึ่งต้องขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนทุกแห่ง และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย โดยเฉพาะการจัดแถลงข่าวโดยใช้สถานที่สนามกีฬาชนโค ซึ่งเป็นวิถีทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชอย่างแท้จริง และถือเป็นความแปลกใหม่ในวงการกีฬา ที่สำคัญตั้งแต่มีการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติมาถึงครั้งเป็นครั้งที่ 37 ถือว่าครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมการแถลงข่าวมากที่สุด ทำให้บรรยากาศคึกคักเป็นอย่างมาก

       “การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติทุกครั้งกร
มพลจะให้ความสำคัญเรื่องของมาตรฐานสากล ทั้งของสนามแข่งขัน อุปกรณ์การแข่งขัน โดยเฉพาะผู้ตัดสินใช้ผู้ตัดสินจากส่วนกลางและภูมิภาคที่ผ่านการอบรมของกรมพลศึกษา จำนวน 596 คน มีการแข่งขัน 37 ชนิดกีฬา มีกีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬาคือมวยปล้ำชายหาด ซึ่งเป็นกีฬาสากลมีการแข่งขันในเอเชี่ยนเกมส์และซีเกมส์ มีการชิงชัย 364 เหรียญทอง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จากเขตการแข่งขันทั่วประเทศประมาณ 9,564 คน ไม่รวมผู้ตัดสินอีกกว่า 500 คน และกองเชียร์อีกนับหมื่นคน ในส่วนของพิธีเปิดกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 มกราคม 2559 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาถือเป็นบันไดก้าวแรก ที่จะไปสู่กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพต่อไป จึงจำเป็นต้องเน้นเรื่องความปลอดภัย ความเป็นอยู่ที่สะดวกสบาย และเป็นเกมส์ที่สร้างสรรค์ให้เยาวชนเป็นคนดีคนเก่งของประเทศต่อไป และในช่วงบ่ายวันนี้(14 ธ.ค.58) ตนจะเป็นประธานการจับสลากแบ่งสายกีฬาประเภททีม ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช”.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
14 ธันวาคม 2558
News Update

“กกพ.” ประกาศ ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ตามมติ ครม. มีผลตั้งแต่ ก.ย. 66
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืนdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com