ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


News Update


ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด

 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึก Southern Souvenir Contest 2019 " ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท.

 

 

ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูง

 ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูง

นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเทียบความรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ประจำปีงบประมาณ 2562   ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีคณะบุคลากรจากศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน  ที่รับผิดชอบโครงการสอบเทียบความรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 ประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและนำชมบรรยากาศการประชุมเตรียมความรู้ผู้สอบเทียบความรู้อิสลามศึกษา ครั้งที่ 1/2562 และสำหรับกำหนดการสอบเทียบฯจะดำเนินการระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2562     ณ โรงเรียนพัฒนาวิทยา อ.เมือง จ.ยะลา

สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา เผยผลสำเร็จห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อิสลามศึกษา สร้างดาวรุ่งระดับคณิตศาสตร์โอลิมปิก และดาราศาสตร์โอลิมปิก แห่งเดียวในประเทศไทย

 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา เผยผลสำเร็จห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อิสลามศึกษา  สร้างดาวรุ่งระดับคณิตศาสตร์โอลิมปิก และดาราศาสตร์โอลิมปิก แห่งเดียวในประเทศไทย

       นายสันติ แสงระวี ศึกษาธิการภาค 7 พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงและ  คณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ เยี่ยมชมโครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นอิสลามศึกษา ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม หรือ Science Mathematics Program:SMP ที่โรงเรียนมูลนิธิ อาซิซสถาน นาประดู่ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือของ สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 7 โดยศูนย์พัฒนาอิสลามศึกษา ร่วมกับ สำนักงานการศึกษาเอกชน 5 จังหวัด พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ภายใต้ชื่อ โครงการโรงเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรมวิทยาศาสตร์ ที่เน้นอิสลามศึกษาในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (SMP) โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนเอกชนสอนศาสนานำไปใช้เป็นกรอบ และทิศทางในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความสนใจ ด้านวิทยาศาสตร์โดยตรง ให้มีคุณภาพด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา เป็นการยกระดับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา ซึ่งได้รับความสนใจ  จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ทภ 4 ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 22 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้

 ทภ 4 ออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง พร้อมเปิดศูนย์บรรเทาสาธารณภัย 22 ศูนย์ ครอบคลุมพื้นที่ภาคใต้

     วันที่ (28 มี.ค.62) ที่หมู่ 3 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช พลตรีสิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ พร้อมกำลังพลได้นำรถบรรทุกน้ำดิบออกแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่กำลังประสบภัย แล้ง สืบเนื่องมาจากปีนี้ฤดูร้อนมาเร็ว และมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต้องประสบปัญหาความเดือดร้อน ทั้งในเรื่องของการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรกรรมในพื้นที่

‘เชฟรอน’ มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง

 

‘เชฟรอน’ มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท สนับสนุนโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 

วันที่ (28 มีนาคม 62) นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบการสนับสนุนเครือข่ายโครงการเชฟรอนพลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง และสบทบเงินกองทุนธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน โดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ณ ห้องประชุมมโนราห์ โรงแรมราวดี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี

        คุณหทัยรัตน์  อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน และชาวบ้าน 50 หมู่บ้าน ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอท่าศาลา และอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีกว่า 500 คน

[Go to top]สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com