ReadyPlanet.com
dot dot
ไพฑูรย์ อินทศิลา ได้เพิ่มรูปภาพใหม่ 17 ภาพลงในอัลบั้ม: “ตามรอยพระบาทยาตรา"ผู้ว่าฯเดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน"

       (16 พ.ย.) นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเดินทางไปพักค้างแรม ณ วัดวังฆ้อง 1 คืน ตามโครงการผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน ประจำปี 2560 “เพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคีนครศรีธรรมราช” ได้ตื่นนอนในเวลาประมาณ 06.00 น. หลังจากทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วจึงได้ออกมาร่วมทำบุญตักบาตร ดื่มน้ำชากาแฟร่วมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ รักศรีทอง นายอำเภอจุฬาภรณ์ หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น และประชาชนร่วมให้การต้อนรับ ณ ศาลาการเปรียญวัดวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ ร่วมจากนั้นดื่มน้ำชา กาแฟ และสนทนาหารือด้วย จนกระทั้งในเวลา 08.00 น.ผู้ว่ราชการังหวัดพร้อมคณะได้เดินทางไปดูงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพ ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธนาคารเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนสามตำบล หมู่ที่ 2 ต.สามตำบล กลุ่มเลี้ยงแพ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งโพธิ์ การพัฒนาแหล่งน้ำหนองหาร หมู่ที่ 4 ต.ควนหนองคว้า และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOPสามตำบล) หมู่ที่ 5 ต.สามตำบล จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางต่อไปปฏิบัติภารกิจตามโครงการเดียวกันในพื้นที่อำเภอชะอวด จ.นครศรีธรรมราชต่อไป

     นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ขับเคลื่อนโครงการผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน ประจำปี 2560 “เพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคีนครศรีธรรมราช” โดยตนเองเป็นหัวหน้าคณะนำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องพร้อมบริการของรัฐไปให้บริการแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั้ง 23 อำเภอตามลำดับ โดยจะมีการพักค้างคืนในพื้นที่ ๆ ละ 1 คืนด้วย ทั้งนี้เพื่อร่วมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เข้าวัดฟังธรรม ตั้งวงเสวนาพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นความต้องการในด้านต่าง ๆ กับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำศาสนา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มอาชีพ และประชาชน จะได้สัมผัสสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค และความต้องการ เพื่อจะได้นำไปวางแผนในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือตามความสำคัญเร่งด่วนต่อไป

 

     “เรื่องใดที่อยู่ในอำนาจของผู้ว่าฯ จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขได้ทันที ส่วนเรื่องใด ปัญหาใดที่เกินอำนาจ เกินศักยภาพของจังหวัดจะได้เสนอไปยังส่วนกลาง เพื่อขอรับการสนับสนุนต่อไป ซึ่งข้อมูลที่ได้ทั้งหมดให้นายอำเภอมาจัดทำแผนพัฒนาอำเภอ โดยจัดลำดับความสำคัญ ความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป”

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า สำหรับในวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2559 กำหนดลงพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์และอำเภอชะอวด ตามลำดับ โดยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่เวลา 12.00 น. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ตนและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้บริการประชาชน ณ วัดวังฆ้อง หมู่ที่ 3 ต.สามตำบล อ.จุฬาภรณ์ จากนั้นเวลา 15.30 น. รับฟังบรรยายสรุป ศักยภาพ ทิศทางการพัฒนาอำเภอจุฬาภรณ์ ร่วมเสวนาปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ (ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ส่วนอำเภอ ผู้นำภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จากนั้นในช่วงเย็นร่วมรับประทานอาหารเย็น ช่วงค่ำสวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตตภาวนา แล้วพักค้างแรม ณ.วันวังฆ้อง 1 คืน โดยในช่วงบ่ายวันนี้ (16 พ.ย.) ตนและคณะจะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจในโครงการเดียวกันนี้ในพื้นที่ อ.ชะอวด และจะพักค้างแรม 1 คืน

     “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมากึง 16 ครั้ง หลังจากตนเดินทางมารังตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นอนคิดทบทวนและเห็นว่าแม้แต่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ยังมุ่งมั่น ตั้งใจแนวแน่ในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรต่อเนื่องทั่วทั้งประเทศ เราเป็นใคร เป็นผู้ว่า ฯรับผิดชอบดูแลประชาชนแค่เพียงจังหวัดเดียวเราจะนิ่งดูดาย มุ่งทำงานอยู่แต่ในห้องทำงานบนศาลากลางไม่ได้ เราจะต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนพบปะพี่น้องประชาชน ไปดูสภาพของแต่ละพื้นที่ รับฟังปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ จึงตัดสินใจดำเนินการโครงการผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน ประจำปี 2560”

 

     ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวย้ำหนักแน่นว่า โดยตนตั้งใจที่จะปฏิบัติในโครงการนี้มากที่สุดในชีวิตการรับราชการ และขอภาวนนาตัวเดินตามรอยพ่อหลวง หรือ “ตามรอยพระบาทยาตรา” “เพื่อพ่อขอทำดี รู้รักสามัคคีนครศรีธรรมราช” โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอใดที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จไปเยี่ยมเยียนพสกนิกร ตนและคณะจะจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายความอาลัยและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้ ซึ่ง อ.ชะอวด เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จ ฯ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2510 และนับเป็นครั้งที่ 3 ที่พระองค์ทรงเสด็จเยือนจังหวัดนครศรีธรรมราช .

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
16 พ.ย. 2559
News Update

เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Moneydot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com