ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


จ.นครฯ เฟ้นหาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงรับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

      วันนี้(17 มิ.ย.59) เวลา 09.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการการคัดเลือกกิจกรรม/โครงการเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขานุการ และคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคงคาเลียบ หมู่ที่ 5 ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ชื่นชมผลงาน และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาชุมชนของผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรและชุมชน โดยมีนายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ ส่วนราชการอำเภอ/ตำบล ผู้นำ อช. ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร และประชาชนบ้านคงคาเลียบ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม โดยนายโสรพล สุทธิมาศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 กล่าวรายงานผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 1.การเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย -การเพิ่มรายได้ โดยการทำอาชีพเสริม เช่น การทำวุ้นมะพร้อมหอม การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงหมู การจักรสาน ทำขนมกาละแม การเพาะเห็ด การเลี้ยงจิ้งหรีด การปลูกมะนาว การเลี้ยงแพะ การทำเครื่องแกง การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลา
-การลดรายจ่าย เช่น การปลูกผักสวนครัว การเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ การเพาะเห็ด ไว้กินเอง
2. กิจกรรมครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการทุกครัวเรือน 3.หน้าบ้าน น่ามอง
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแข่งขันกีฬา การลาดตระเวน 5.มีข้อตกลง/ กติกาของหมู่บ้าน 6.ฐานเรียนรู้เรื่องอาชีพ เช่น การเลี้ยงปลา จิ้งหรีด เลี้ยงกบ เลี้ยงหมู แพะ เป็นต้น 7.เข้าวัดฟังธรรม 8.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ9.การพัฒนา/ ดูแลสิ่งแวดล้อม หมู่บ้าน

 

ต่อจากนั้นเวลา 13.00 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะประธานคณะกรรมการการคัดเลือกกิจกรรม/โครงการเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านตรอกแค หมู่ที่ 4 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด

 

 

     นายสวัสดิ์ มีแต้ม พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การคัดเลือกกิจกรรม/โครงการเชิดชูเกียรติ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการตั้งแต่ละดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ โดยให้ทุกอำเภอคัดเลือกเหลือ 1 หมู่บ้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับโซนให้เหลือโซนละ 1 หมู่บ้าน จำนวน 4 โซน รวม 4 หมู่บ้าน แล้วคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัด เรียงตามลำดับที่ 1-4 โดยหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดลำดับที่ 1 จะได้รับโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป


ส.ปชส.นครศรีธรรมราช

17 มิถุนายน 2559
News Update

เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้
เชฟรอนสนับสนุนโครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่าวไทย ต่อเนื่องปีที่ 10
ปักธงประชาธิปไตยพรรคอนาคตใหม่ สาขานครศรีธรรมราช มติเอกฉันท์เลือก “คนิสรณ์” เป็นหัวหน้าสาขาพรรค