ReadyPlanet.com
dot dot
ปลาตายหมู่ยื่นฟ้องศาลปกครองเรียกค่าเสียหายเชาวน์วัศพร้อมพวก5ล้าน

      วันที่ 15 มิ.ย. 2559 นายประจักษ์ บัวทอง ปลัดเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า สาเหตุที่ปลาในบึงสวนน้ำทุ่งท่าลาดตายเป็นจำนวนมาก สืบเนื่องจากงานสวนสาธารณะสระน้ำที่มีปลาตายเดิมเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมขังจึงนำดินมาถมในพื้นที่ดังกล่าว โดยมีรถบรรทุก 10 ล้อบรรทุกดินผ่านสระน้ำในการขนถ่ายดิน อาจจะทำให้ดินเลนที่มีลักษณะเป็นดินเปรี้ยวตกลงไปในสระน้ำ ประกอบกับสระน้ำเดิมไม่กว้างมากจึงเกิดปฏิกิริยาปลาน็อคน้ำตาย 80-90 เปอร์เซ็นต์ และไม่สามารถย้ายปลาที่เหลือ 10-20 เปอร์เซ็นต์ออกไปเลี้ยงในสระใหม่ได้เนื่องจากเกรงปลาติดเชื้อ ทำให้ปลาในสระอื่นตายได้ จึงประสานกรมชลประทานระดมเจ้าหน้าที่นำรถแบ๊กโฮ เครื่องตีน้ำ มาช่วยขุดฝังกลบปลาตาย พร้อมเทปูนข่าวลงในสระน้ำ รวมทั้งตรวจสระน้ำจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ 


     “การปรับพื้นที่ในครั้งนี้เ
ป็นการถมดินพื้นที่ซับน้ำที่ไม่สามารถใช่บริการได้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์มากขึ้น กราบขออภัยประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคนเสียใจที่ไม่สามารถช่วยปลาได้ทัน เรายอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น” นายประจักษ์กล่าว

     ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจา
กการชี้แจงของปลัดเทศบาล ฯ ประชาชนจำนวนมากได้จับกลุ่มวิพากวิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าเป็นการชี้แจงที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและไม่ได้กล่าวถึงที่มาของดินจากโครงการแก้มลิงเนื้อที่ 300 ไร่ ขุดลึก 5.5 เมตรใกล้กับภูเขาขยะทางทิศเหนือทุ่งท่าลาดที่นำมาถมแม้แต่น้อยให้ดูว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย โดยในข้อเท็จจริงเป็นการนำดินเน่าเสียจากโครงการแก้มลิงมาทิ้งในพื้นที่ใช้สอยเดิมของทุ่งท่าลาดทั้งหมด แม้แต่บึงสวนน้ำเดิม ถนนลาดยาง สวนป่าเฉลิมพระเกียรติก็ถูกถมทั้งหมดสูงจากระดับ 3-4 เมตรและยังทยอยนำดินมาถมในพื้นที่อื่น ๆ ในทุ่งท่าลาดเพิ่มมากขึ้นเรื่อย โดยพื้นที่ที่ถูกถมดินจะได้รับความเสียหาย ต้นไม้น้อยใหญ่ยืนแห้งเหี่ยวตายทั้งหมด หากยังไม่หยุดนำดินจากโครงการแก้มลิงมาถมพื้นที่ใช้สอยในทุ่งท่าลาด ในอนาคตอันใกล้นี้พื้นที่ทุ่งท่าลาดจะเสียหายทั้งหมด และถึงจุดอวสานของทุ่งท่าลาดอย่างแน่นอน

 

     ในเวลา 14.00 น.วันเดียวกันที่ศาลปกครองนครศรีธรรมราช นายอครพล หนูทวี หรือ “ทนายขุน”นายไพโรจน์ กวีวงศ์ประวัติ หรือ “โกยี้” อดีต ส.ท.เขต 2 และนายสุนทร กลับสติ ทั้งหมดอาศัยอยู่ถนนพัฒนาการคูขวาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้เดินทางเข้ายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง โดยผู้ถูกฟ้อง 4 คน 1 องค์กร ประกอบด้วย นายเชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช นายมนัส พงศ์ยี่หล้า รองนายกเทศมนตรี ฯ นายประจักษ์ ทองบัว ปลัดเทศบาล นางจิตรา มโนสงค์ ผู้อำนวยการกองช้างเทศบาล ฯ และเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้ง 3 คน ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องทั้ง 5 รายรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 1.ให้ชดใช้ค่าเสียหายจากการละเลย/ ละเมิดทำให้ปลาและสัตว์น้ำตายนับแสนตัวเป็นจำนวนเงิน 5 ล้าน 2.ไต่สวนฉุกเฉินเพื่อระงับการกำจัดซากปลาและสัตว์น้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อโรคระบาดอันร้ายแรงแก่ประชาชน โดยมีนายสุปรียราช ธนพิทักษ์ พนักงานคดีปกครอง นายวิทยา นพมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มคดีปกครองและบังคับคดี และนางอารีวรรณ ปานแจ่ม เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ ร่วมกันอำนวยความสะดวกและนำการเขียนคำร้องและรับคำฟ้องคดี โดยให้ผู้ฟ้องคดีกล่าวคำสาบานขอบละเว้นค่าธรรมเนียมศาล 1 แสนบาทเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์จากจำนวนที่ศาลรับฟ้องเรียกค่าเสียหาย 5 ล้านบาท

     นายอครพล หนูทวี กล่าวว่า ในเบื้องต้นขอให้ศาลปกครองม
ีคำสั่ง 2 เรื่องเมื่อศาลประทับรับฟ้องนำเข้าสู่การไต่ส่วน ตนและผู้ต้องจะร้องเพิ่มเติมเพื่อให้สอบสวนโครงการก่อสร้างแก้มลิงที่นำดินมาทิ้งในพื้นที่ใช้สอยของทุ่งท่าลาด จนทำให้พื้นที่ได้รับความเสียหาย ต้นไม้น้อยใหญ่ยืนแห้งเหี่ยวตาย ปลาและสัตว์น้ำในบึงสวนน้ำลอยตายเกลื่อนนับแสนตัว ถือเป็นคำสั่งดำเนินโครงการที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง และยังสร้างความเสียหายให้กับทุ่งท่าลาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนอย่างย่อยยับ หากไม่ยุติการนำดินมาทิ้งในท่งท่าลาดจะทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้น 

     “ที่ผ่านมาปัญหามลพิษจากภูเ
ขาขยะนับ 100 ไร่ สูง 30-40 เมตรก็ส่งผลกระทบกับประชาชนมานานแล้ว และการดำเนินการโครงการแก้มลิงกักเก็บน้ำที่ใช้พื้นที่ใกล้กับภูเขาขยะ 300-400 ไร่ ไม่มีใครทราบรายละเอียดข้อมูลเลย ไม่มีการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการทำประชาพิจารณ์สอบถามความคิดเห็นของประชาชน ผู้บริหารเทศบาล ฯก็ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ไม่ได้ ประชาชนไม่รู้จะสอบถามรายละเอียดได้จากใครสื่อมวลชนนำเสนอข่าวจึงได้รับการชี้แจงจากสำนักงานชลประทานที่ 15 กรมชลประทานว่าโครงการแก้มลิงดำเนินการในเนื้อที่ทางทิศเหนือใกล้ภูเขาขยะโดยใช้พื้นที่ 300 ไร่ ขุดลึก 5.5 เมตร เทศบาล ฯเป็นผู้กำหนดว่าห้ามนำดินออกไปทิ้งนอกทุ่งท่าลาด พร้อมกำหนดให้ทิ้งดินจากโครงการแก้มลิงตามจุดต่าง ๆ ในทุ่งท่าลาด เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ทุ่งท่าลาดทั้งหมดโดยการยกระดับพื้นดินเดิมสูงขึ้น 4-5 เมตร จนเกิดปัญหาต้นไม้น้อยใหญ่ตาย ปลาตายเพราะดินเป็นกรดสูงมาก”

     นายอครพล หนูทวี กล่าวอีกว่า ในขณะนี้พื้นที่ใช้สอยเดิมภ
ายในทุ่งท่าลาดถูกถมดินเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้รับเหมาจำเป็นต้องดำเนินการไปตามสัญญาหยุดไม่ได้ จนเหลือเพียงพื้นที่ใช้สอบใจกลางทุ่งท่าลาดเท่านั้น และเริ่มนำดินมาถมใกล้กับหอประชุมเมืองแล้ว เชื่อว่าอีกไม่นานพื้นที่ใช้สอบเดิมทั้งหมดจะถูกถมสูงขึ้นเหมือนทางทิศตะวันออกที่ถมแล้ว ตนจึงยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลปกครองให้รีบเร่งสอบสวนและสั่งยุติการนำดินมาถมยกระดับทุ่งท่าลาดโดยด่วน หากล่าช้าความเสียหายจะเกิดขึ้นประเมินค่าไม่ได้ ซึ่งในวันพรุ่งนี้ 16 มิ.ย.2559 ตนเดินทางเจ้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สภ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินคดีกับผู้ร่วมกระทำผิดอาญาความผิดตาม พ.ร.บ.ประมง สิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ เพื่อให้เรื่องนี้เป็นคดีตัวอย่างที่ส่วนราชการทั้งหลายที่คิดจะดำเนินการโครงการใด ๆ จะต้องมีความละเอียดรอบคอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เกิดปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก”

 

     นายวรรณ ชื่นชม อายุ 55 ปี พ่อค้าขายอาหารปลา อยู่บ้านเลขที่ 108/49 หมู่บ้านนครพันธกิจ ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช กล่าว ว่าลังจากมีปลาและสัตว์น้ำตายยกบ่อ ตั้งแต่วันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดลงลงเป็นอย่างมาก จากปกติในวันหนึ่งจะมีนักท่องเที่ยวสลับกับมาเที่ยวหลายร้อยคน โดยเฉพาะช่วงเย็นจะมีนักท่องเที่ยววันละนับพันคน พาลูกหลานมาเที่ยวและซื้ออาหารให้ปลาที่อาศัยอยู่ในบึงสวนน้ำ เที่ยวทุ่งท่าลาด ตนเป็นคนแรกที่ประกอบอาชีพขายอาหารถุงละ 10 บาทมานาน 15 ปี แม้ในปัจจุบันจะมีพ่อค้า แม่ค้ายึดอาชีพขายอาหารปลาเพิ่มขึ้นนับ 12 ร้าน ในแต่ละวันแต่ละร้านจะมียอดขายอาหารปลาและสัตว์น้ำวันละ 1,200 –1,500 บาท แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์ปลาตาย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลงมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ บางวันมีนักท่องเที่ยวซื้ออาหารปลาเพียงไม่ถึง 10 รายร้านขายอาหารปลาไม่มีรายได้จำใจเลิกกิจการไปเหลือร้านขายอาหารปลาเพียง 2 ร้านเท่านั้นและตนได้ลดราคาอาหารปลาเหลือถุงละ 5 บาทแต่ยังขายได้น้อยมีรายได้แค่วันละ 100-200 บาทเท่านั้น ตนและผู้ประกอบอาชีพขายอาหารปลาและสัตว์น้ำขอวิงวอนเทศบาล ฯเร่งหาทางแก้ปัญหาดังกล่าว และให้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 “ทุ่งท่าลาด” ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนครบวงจรและที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ มีทั้งสวนสัตว์ สวนนก สวนน้ำ สวนญี่ปุ่น สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ พิพิธภัณฑ์เมือง จนได้รับรางวัลกินรีจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาแล้ว.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
15 มิ.ย. 2559
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com