ReadyPlanet.com
dot dot
ทึ่ง.!พระสงฆ์-ตำรวจ-ทหาร-ชาวบ้านเมืองคอนจับมือร่วมสร้างฝายมีชีวิต

        เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 6 ส.ค. 2558 ที่คลองท่าดี บริเวณวัดน้ำรอบ หมู่ 1 ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช พ.ต.อ.อดิศักดิ์ เทพวรรณ ผกก.สภ.เมือง ได้นำกำลังตำรวจในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารจากมลฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมสร้างฝายชะลอน้ำ หรือ “ฝายมีชีวิต” หรือ “ฝายพระธรรมวัดน้ำรอบ” เฉลิมพระเกียรติติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมพระราชินีนาถในโอกาสมหามงคลที่พระองค์เจริญพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 และเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา 

       “โดยร่วมสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ( ฝายคลองท่าดี ) ทั้งนี้เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และการดำเนินตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรและวัสดุในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เป็นต้นน้ำลำธาร” 

       พล.ต.ต.เกียรติพงศ์ขาวสำอางค์ ผบก.ภ.จว.นครศรีธรรมราช กล่าวว่า ช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมาหลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราชประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ก็ประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนแหล่งน้ำผลิตประปา และขาดน้ำทำการเกษตร เจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขาดแคลนน้ำ พร้อมกับได้รับการร้องขอความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ และชาวบ้าน ให้มาช่วยสร้างฝายกักเก็บน้ำ ดังนั้นจึงได้ริเริ่มโครงการสร้างฝายมีชีวิต หรือฝายชะลอน้ำวัดน้ำรอบขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทหารมณฑลทหารบกที่ 41 ในการจัดส่งกำลังทหารร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พระสงฆ์และชาวบ้านเข้ามาช่วยสร้างฝาย 

       สำหรับโครงการสร้างฝายชะลอน
้ำ หรือ “ฝ่ายมีชีวิต” (ฝายคลองท่าดี) เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งตำรวจ ทหาร คณะสงฆ์ และชาวบ้านในพื้นที่ใกล้วัดน้ำรอบ ต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งคลองท่าดีมีต้นกำเนิดจากเขตเทือกเขานครศรีธรรมราช หรือชาวบ้านเรียกว่า “เทือกเขาหลวง” ในพื้นที่บ้านคีรีวง ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช ไหลผ่านพื้นที่ อำเภอลาสกา และอำเภอเมือง โดยมีชื่อเรียกตามจุดที่ไหลผ่าน เช่น คลองท่าใหญ่ คลองท่าดี จากนั้นไหลเข้าสู่เขต อ.เมือง ในพื้นที่ ต.กำแพงเซา ต. ไชยมนตรี ต.มะม่วงสองต้น และก่อนเข้าสู่อำเภอเมืองได้แยกออกเป็นหลายสาขา ซึ่งถือว่า “คลองท่าดี “เป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนพี่น้องสองฝั่งคลองและในตัวเมืองนครศรีธรรมราชมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ ในขณะที่เทศบาลนครศรีธรรมราชได้ใช้น้ำในคลองแห่งนี้เป็นแหล่งผลิตน้ำประปาเพื่อคนในชุมชนเมืองและใกล้เคียง แต่เมื่อถึงฤดูแล้งลำคลองสายนี้จะประสบปัญหาน้ำ แห้ง ตื้นเขิน ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรไม่เพียงพอ การสร้างฝายชะลอน้ำ หรือ “ฝ่ายมีชีวิต” เป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์น้ำและคืนสมดุลสู่ธรรมชาติตลอดจนช่วยพัฒนาชุมชนสองฝั่งให้มีความเข้มแข็งและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 

       ด้านพระครูบัณฑิตธรรมชัย ” หลงพ่อเนียร ” เจ้าอาวาสวัดน้ำรอบ กล่าวว่า ที่ผ่านมาช่วงหน้าแล้งชาวบ้านที่ทำการเกษตรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ พืชสวนได้รับความเสียหาย ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักต่อเนื่องกันมานานหลายปี อาตมาเห็นถึงความทุกข์เดือดร้อนของชาวบ้านที่เข้าทำบุญในวัดและเล่าให้ฟังอาตมาฟังอย่างต่อเนื่อง จึงมีความคิดที่จะช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นทุกข์ จึงได้เกิดโครงการสร้างฝายมีชีวิต หรือ “พระธรรมวัดน้ำรอบ” โดยมีตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การสนับสนุนงบประมาณ กำลังคนในการมาร่วมกันดำเนินการและยังได้รับความร่วมมือจากจากทหารมณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่าง ๆ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ร่วมบริจาคเงินคนละเล็กคนละน้อย เพื่อซื้อกระสอบและทราย และยังร่วมออกแรงร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ สร้างฝายเก็บกักน้ำแห่งนี้

“โดยได้เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย.2558 มาจนถึงปัจจุบันซึ่งคาดว่าอ
ีกประมาณ 10-15 วันฝายมีชีวิตแห่งนี้จะดำเนินการเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและการเกษตรสองฝั่งคลอง เป็นที่อยู่อาศัยและเพราะพันธุ์ของสัตว์น้ำ รวมทั้งช่วยฟื้นฟูป่าไม้ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในช่วงฤดูฝนจะช่วยชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลง แก้ไขปัญหาและบรรเทาความรุนแรงของอุทกภัยที่เกิดขึ้นทุกปี และยังช่วยกักเก็บตะกอนไม่ให้ไหลลงไปในบริเวณพื้นที่ตอนล่าง ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ทางวัดน้ำรอบจะร่วมมือกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ในการสร้างฝายมีชีวิตหรือฝายชะลอน้ำ ให้แก่ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจ นำไปขยายผลและประยุกต์สร้างฝายชะลดน้ำ ในพื้นที่อื่นต่อไป”พระครูบัณฑิตธรรมชัย กล่าวในที่สุด.

ไพฑูรย์ อินทศิลา /กัญญาณัฐ เพ็ญสวัสดิ์ /นครศรีธรรมราช
6 ส.ค. 2558
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com