ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สัญญาณ ภาคใต้ ไขวิกฤต การเมืองไทย ลึกซึ้ง กว้างขวาง

       

        เก่าเหมือนๆ กับการตัดสินใจของ ผบ.ทบ.ส่ง พล.ท.วลิต โรจนภักดีแม่ทัพน้อยที่ 1 เข้าดำรงตำแหน่งเป็น "แม่ทัพภาคที่ 4" เก่าตรงสะท้อนอำนาจอันเบ็ดเสร็จจาก "ส่วนกลาง"
เก่าตรงยืนยันความรู้สึก "เดิม-เดิม" ซึ่งคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีต่ออำนาจและการปกครองของ "สยาม" สยามตั้งแต่ยุค "ปฏิรูป" ระบบการบริหารเมื่อ พ.ศ.2437
เป็นการปฏิรูปเพื่อลดทอนอำนาจในส่วนของ "ประเทศราช" และรวมศูนย์ไปยังอำนาจรัฐส่วนกลางใน "บางกอก" อดีตควรเป็น "บทเรียน" มิใช่ "ครอบงำ"
      ถามว่าเหตุปัจจัยอันใดทำให้ ผบ.ทบ.ตัดสินใจแต่งตั้ง พล.ท.วลิต โรจนภักดี ดำรงตำแหน่งเป็นแม่ทัพภาคที่ 4
เพราะ 1 เป็นลูกหม้อเก่าของ ทภ.4 เพราะ1 เก่งกาจอย่างยิ่งในการบริหารจัดการหรือ
       เมื่อคำตอบที่รับรู้กันอย่างทั่วไป คือ 1 เพราะเป็นทหารที่เติบโตมาในสาย "ทหารเสือ" ด้วยกัน และ 1 เป็นการตอบแทนความดีความชอบบังเอิญพื้นที่ของ "ทหารเสือ" คือ ทภ.1 มิใช่ ทภ.4 บังเอิญความดีความชอบของ พล.ท.วลิต โรจนภักดี คือการบาดเจ็บจากการปฏิบัติตามคำสั่งในการกระชับและขอคืนพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน 2553
เท่ากับย้ายปฏิบัติการจาก "ถนนราชดำเนิน" มายัง "3 จังหวัดชายแดนภาคใต้"
       ขณะเดียวกัน คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดส่งผลให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี คืนกลับสู่ตำแหน่งเลขาธิการ สมช.อีกครั้งหนึ่งและภาระหน้าที่สำคัญ 1 ของเลขาธิการ สมช.คือการประสานกับเลขาธิการ ศอ.บต. ในการทำงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
       บังเอิญที่เมื่อดำรงตำแหน่งเป็นเลขาธิการ สมช.ในรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะสถานะ 1 ของเขาคือเลขานุการศูนย์อำนวยการสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) มีภาระหน้าที่ในการจัดการกับคนเสื้อแดงในเดือนเมษายน พฤษภาคม 2553

       ตาย 99 ศพ บาดเจ็บร่วม 2,000 คน

       ประเด็นอันแหลมคมอย่างยิ่งก็คือ การปรับเปลี่ยนทางการเมืองนับแต่การเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554
       1 คือชัยชนะของพรรคเพื่อไทย
       1 คือการดำเนินนโยบายใหม่ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยด้วยการนั่งโต๊ะ "หารือ" ร่วมกับตัวแทนจากผู้ก่อการในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจากขบวนการ บีอาร์เอ็น บทบาทที่สำคัญในการทำงานนี้ในขั้นปฏิบัติการมี 2 คน
       คน 1 คือ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ในฐานะเลขาธิการ สมช. คน 1 คือพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. 2 คนนี้เข้าใจแนวทาง นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นอย่างดี การแปรเปลี่ยนอันเนื่องแต่การตัดสินใจเฉพาะส่วนและผลสะเทือนจากกระแสทางการเมืองอันทำให้ นายถวิล เปลี่ยนศรี ไปแทนที่ พล.ท.ภราดร พัฒนภาบุตร และพล.ท.วลิต โรจนภักดี ดำรงตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 4 จึงทะลวงเข้าไปภายในแนวทางนโยบาย "ใหม่" ของรัฐบาล
       ปัจจัยใหม่จาก นายถวิล เปลี่ยนศรี และ พล.ท.วลิต โรจนภักดี จึงไม่เพียงแต่สะท้อนการปะทะทางความคิดระหว่างใหม่กับเก่า หากแต่มีผลสะเทือนอย่างลึกซึ้ง กว้างขวาง
ทั้งต่อ "การเมือง" ทั้งต่อ "การทหาร"

จากนี้จึงเด่นชัดอย่างยิ่งว่า กระบวนการขัดแย้งอันกำลังเป็นวิกฤตสังคมประเทศไทยขณะนี้สำคัญ  สำคัญเพราะไม่เพียงสะท้อนองค์ประกอบจากอดีตนับร้อยๆ ปี หากแต่ยังสะท้อนการปะทะทางความคิดที่องคาพยพใหม่เติบใหญ่ในซากปรักหักพังขององคาพยพเก่า 

ทั้งในทาง "ความคิด" ทั้งในทาง "การเมือง" และในทาง "การจัดตั้ง"

 

 

............ 

(ที่มา:มติชนรายวัน19 พ.ค.57)
รายงานพิเศษ

2 ฝ่ายเปิดหน้าสู้ การเมืองหลังสงกรานต์ ต้าน-หนุน"รัฏฐาธิปัตย์"
ถอดรหัสปฏิทิน"กกต.สมชัย"
อย่ามองข้าม ไฟไหม้หญ้าในเขตเมืองสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com