ReadyPlanet.com
dot dot
ถอดรหัสปฏิทิน"กกต.สมชัย"

 ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ 
นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ 


          นายสมชัยไม่เข้าใจบทบาทของ กกต. ที่มีพันธสัญญาในการทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด นั่นก็คือการจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จ กรณีแถลงกำหนดปฏิทินการเมืองว่าการเลือกตั้งจะจัดได้ในช่วงเวลาใด การเปิดสภาจะทำได้เมื่อไร จะเลือก นายกฯ จัดตั้งได้ตอนไหน ก็ไม่ใช่หน้าที่ น่าจะเป็นการพูดเพื่อสะท้อนว่า การเลือกตั้งอาจต้องเลื่อนออกไปยาวขึ้นเรื่อยๆ เป็นการพูดเพื่อลดแรงกดดันจากสังคมที่ต้องการให้ กกต. เดินหน้าจัดการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด และยังเป็นการพูดเผื่อรอให้มีการแทรกแซงจากม็อบกปปส. องค์กรอิสระ กองทัพ ในการล้มรัฐบาลรักษาการ
          ที่ผ่านมานายสมชัยไม่เคยแสดงความคิดเห็นว่า นายกฯต้องมาจากการเลือกตั้ง แต่มักสร้างภาพตลอดว่าการจัดการเลือกตั้งนั้นมีปัญหา พร้อมกับไม่เคยพูดหรือดำเนินการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าการขโมยบัตรลงคะแนนในบางพื้นที่ การขัดขวางปิดกั้นการเลือกตั้ง ฯลฯ 
          อีกทั้งการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็ควรนับคะแนนในบางพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาได้แล้ว ให้สังคมรู้ว่าพรรคการเมืองไหนได้รับความชอบธรรมในการรับเลือกให้เข้าทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ล่าสุด กกต. ก็ไปจับมือกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ เสนอตัวเป็นตัวกลางหาทางออกจากวิกฤตความขัดแย้งทางการเมือง มีการเตรียมนำเสนอโรดแม็ปทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่ ทั้งยังสะท้อนว่าไม่ได้ให้ความสนใจกับกระบวนการเลือกตั้ง และนายกฯที่ต้องมาจากการเลือกตั้งแต่อย่างใดอยากให้นายสมชัยออกมาแสดงความเห็นที่เชื่อว่า นายกฯมาจากการเลือกตั้งบ้าง และควรเข้าใจหน้าที่ของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ไม่ใช่เอาแต่แถลงว่าจะจัดเลือกตั้ง เม.ย. เปิดสภา พ.ค. เลือกนายกฯและครม. ในเดือน มิ.ย. อย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และควรรู้หน้าที่ว่า กกต. ไม่ได้มีอำนาจอื่นนอกเหนือไปจากนี้ ที่จะเสนอเป็นตัวกลางแก้ปัญหาทางการเมือง 

หากต้องการแสดงความคิดเห็นก็ควรอยู่ในกรอบของปัจเจกบุคคล ไม่ใช่ในนามองค์กรที่ตนเองสังกัด 


          ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์                        สดศรี สัตยธรรม                            ยุทธพร อิสรชัย

สดศรี สัตยธรรม 
อดีต กกต.ด้านกิจการพรรคการเมือง 


          กรณีระบุปฏิทินว่าจะเปิดสภาได้ในเดือน พ.ค. จัดตั้งรัฐบาลได้ในเดือน มิ.ย.นั้น เป็นการยืนยันตามกฎหมายมาตรา 93 วรรคท้าย ที่ระบุว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน ซึ่งจะครบกำหนดช่วงเดือน มิ.ย. พอดี อีกทั้งยังเท่ากับเป็นการยืนยันว่า การเปิดประชุมสภานัดแรกภายใน 30 วันหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป ในมาตรา 127 และต้องเลือกนายกฯ หลังจากนั้นภายใน 30 วัน ตามมาตรา 172 
          ไม่ใช่ปัญหาหรือเงื่อนไขทาง การเมืองที่หลายคนตั้งข้อสังเกตถึงผลจากการฟ้องโมฆะการเลือกตั้ง วันที่ 2 ก.พ. หรือจะฟ้องให้นายกฯ และคณะรัฐมนตรีพ้นจากรักษาการ เนื่องจากขัดรัฐธรรมนูญ 2 มาตราดังกล่าว เป็นการยืนยันว่า รัฐบาลสามารถจะรักษาการต่อไปได้จนกว่าจะมี ครม. ชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อกรณีมาตรา 127 และ 172 ที่กำลังเป็นที่ถกเถียง และนำไปฟ้องกันอยู่ ถือว่ากกต.ท่านนี้ได้ยืนยันออกมาอย่างสมบูรณ์แล้วว่าไม่ใช่ปัญหา
          อย่างไรก็ตาม ต้องถามกกต. 4 ท่านที่เหลือด้วยว่า เป็นไปตามความเห็นของกกต.ท่านนั้นระบุไว้หรือไม่ เพราะการทำงานของ กกต. ชุดที่ผ่านมา ทำกันเป็นทีม กกต. 1 คนไม่มีสิทธิ์ชี้ขาดประเด็นใดได้ ต้องเข้าสู่ที่ประชุมลงคะแนนหาเสียงข้างมาก 
          จึงอาจทำให้มองได้ว่า กำหนดเวลาดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของกกต.คนหนึ่งเท่านั้น หรือหาก กกต.ที่เหลือเห็นด้วยก็ขอแนะนำว่าให้ออกมาเป็นมติ กกต. ไปเลย การพูดทีละคนสองคนจะทำให้สังคมไขว้เขวได้ว่าสุดท้ายแล้วประเด็นคืออะไร แล้วโดยมารยาทการแสดงความคิดเห็นของผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบองค์กรอิสระ ก็ควรระบุให้ชัดว่าเป็นความเห็นส่วนตัว ไม่ใช่มติขององค์กรหรือหน่วยงานที่สังกัด เพราะในเมื่อกกต.ท่านหนึ่งคิดเห็นแบบนี้ สังคมก็ไม่รู้ว่า กกต.อีก 4 ท่านคิดเห็นอย่างไร
          การให้ข่าวของ กกต. ชุดที่ผ่านมา เราจะเผยแพร่ออกไปก็ต่อเมื่อเป็นมติเห็นชอบร่วมกันของกกต.แล้ว ไม่ใช่ต่างคนต่างแสดงความเห็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจัดการ เลือกตั้งว่าสมควรจัดการเลือกตั้งวันไหนอย่างไร หรือกรณีการลงโทษผู้ที่ทำผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ที่กำลังจะมีการเอาผิดผู้สมัครที่ไปออกทีวีอยู่ในขณะนี้ ซึ่งตามกฎหมายเลือกตั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ หาก กกต. ท่านใดเห็นว่ามีความปรากฏว่าได้กระทำขัดต่อกฎหมายแต่สุดท้ายแล้ว กกต.ท่านนั้นก็ต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่ ซึ่งเท่ากับว่าเรื่องดังกล่าวกลายเป็นเรื่องของ กกต.ทั้ง 5 คน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กกต.เพียงคนใดคนหนึ่ง จากนั้นก็ต้องมีการสอบสวนว่าผิดจริงหรือไม่ อีกทั้ง กกต.ยังถือเป็นหน่วยงานสาธารณะ สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ การทำหน้าที่หรือวางตัวต้องตรงไปตรงมา เพื่อสะท้อนออกมาให้ประชาชนศรัทธา

ถึงการทำหน้าที่อย่างเป็นกลางของเรา ยุทธพร อิสรชัย
คณบดีรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

          ประเด็นทางการเมืองต่างๆ ที่นายสมชัยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กน่าจะเป็นการคาดเดามากกว่า กรณีระบุปฏิทินการเมืองว่าจะเปิดสภาและตั้งครม.วันนั้นวันนี้ ข้อความลักษณะนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้เคยมีกรณีการพิมพ์ข้อความผ่านไลน์ของนายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่อการชุมนุมของม็อบกปปส.มาแล้ว ว่าจะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างไร 
กรณีของนายสมชัยก็ไม่ต่างกัน สิ่งที่นายสมชัยโพสต์หลายครั้งก็เกิดขึ้นจริง แต่เราคงไปเชื่อมโยงว่านายสมชัยรู้เห็นหรือทราบแนวทางของกลุ่มการเมืองใดกลุ่มการเมืองหนึ่งไม่ได้ บางครั้งอาจเป็นความเห็นส่วนตัวก็ได้ แต่แน่นอนว่าเมื่อโพสต์ข้อความแล้วเกิดเหตุการณ์ตามที่โพสต์ ย่อมหนีไม่พ้นที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหตุใดสิ่งที่นายสมชัยโพสต์จึงสอดรับกับเหตุการณ์ทางการเมือง ที่เกิดขึ้น 
นายสมชัยต้องยอมรับเสียงวิจารณ์ในฐานะที่เป็นบุคคลสาธารณะด้วย เพราะสังคม ก็มีสิทธิ์ตั้งข้อสังเกตได้ว่าทำไมหลายเหตุการณ์ถึงตรงกันพอดี หรือมองอีกมุม นายสมชัยก็อยู่ในฐานะของกกต. มีความเข้าใจระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกฎหมายต่างๆ เป็นอย่างดี จึงนำความเป็นไปได้จากการดูข้อกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ มาโพสต์โดยเป็นการคาดเดา สุดท้ายแล้วเหตุการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นจริงตามนั้นหรือไม่ ต้องติดตามกัน 
          กรณีน.ส.ยิ่งลักษณ์ที่อาจถูกป.ป.ช. ชี้มูลความผิด หากผลเกิดในทางร้าย ที่สุด รัฐธรรมนูญก็ระบุว่ายังมีรองนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบริหารราชการแผ่นดิน 

จึงเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับนายกฯมาตรา 7 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2557 ปีที่ 23 ฉบับที่ 8513
รายงานพิเศษ

ขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง
“มท.1”ยัน สำรวจประชากรแล้ว รอครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น
กกต.เชิญชวนสมัครฯ กกต.ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 63 นี้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสนใจสมัครฯ
สัญญาณ ภาคใต้ ไขวิกฤต การเมืองไทย ลึกซึ้ง กว้างขวาง
2 ฝ่ายเปิดหน้าสู้ การเมืองหลังสงกรานต์ ต้าน-หนุน"รัฏฐาธิปัตย์"
อย่ามองข้าม ไฟไหม้หญ้าในเขตเมืองdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com