ReadyPlanet.com
dot dot
ประวัตินครโพสต์

ประวัติโดยย่อ สำนักข่าวนครโพสต์ 
 
  เมื่อประมาณปี พ.ศ.2546 ช่วง รัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน ได้เปิดช่องทางให้สื่อท้องถิ่นได้มีโอกาสใช้ความถี่ เพื่อการเรียนรู้เรื่องของการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน และเตรียมพร้อม สำหรับอนาคตในการ จัดสรรคลื่นความถี่   ในการนี้โดยมี มติคณะรัฐมนตรี รองรับ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ ตามมาตรา.40 บัญญัติไว้โดยมีสาระสำคัญกล่าวถึง คลื่นความถี่เป็นสมบัติของชาติประชาชนใช้ร่วมกัน และเนื่องจากคณะกรรมสรรหายังอยู่ในช่วงสุญญากาศ กรอปกับที่ขณะนั้น กทช.คณะกรรมการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของ การจัดสรรคลื่นความถี่ อยู่ในช่วงของการสรรหา ทำให้มีมติครม.ให้สามารถเป็นใช้คลื่นความถี่เป็นการชั่วคราว โดยมีกรอบจำกัดให้ออกอากาศได้ไม่เกินกำลังส่ง 30 วัตต์ เสาอากาศสูง ไม่เกิน 30 เมตรจากพื้นดิน และส่ง ไม่เกิน 15 กิโลเมตร  เรียกว่าจุดปฏิบัติการเรียนรู้วิทยุชุมชน  ซึ่งก่อนที่จะมาเป็นสำนักข่าวนครโพสต์ ทีมงานทั้งหมดได้เริ่มจุดประกายความเป็นจุดเรียนรู้วิทยุชุมชนด้วยความกล้าหาญ เนื่องจากในยุคแรกแห่งการเป็นจุดปฏิบัติการเรียนรู้ ได้ถูกวิภาควิจารณ์ ว่าเป็นวิทยุเถื่อน บ้าง กระทำโดยผิดกฎหมายบ้าง มีผลประโยชน์ทับซ้อนบ้าง ต่างๆนาๆประดาแรงเสียดทาน จาก กลุ่มผู้เสียประโยชน์ เกรงว่าจะเป็นการ แย่งตลาดสื่อ ในยุคนั้น  จากการก่อตั้งสถานีจุดปฏิบัติการเรียนรู้ วิทยุชุมชนเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช โดยการสนับสนุนของสภาเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช อนุมัติผ่านข้อบังคับงบประมาณเพื่อจัดซื้อ จัดสร้างสถานีจุดเรียนรู้ดังกล่าวจนกระทั้งให้หลังผ่านไป 2ปี จึงได้รับความนิยม โดยมีกลุ่มทุนทั้ง ใหญ่เล็กมากมายเปิดกิจกรรมดังกล่าวตามมาจนนับไม่ถ้วน
ซึ่งภายหลังเมื่อคณะผู้บริหารสถานีจุดปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนเทศบาลหมดวาระลงจึงรวมตัวเพื่อก่อตั้งสำนักข่าวนครโพสต์ ตั้งแต่กลางปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยเมื่อผ่านไปหนึ่งปีการเตรียมการต่างๆลงตัว ทางกลุ่มผู้ก่อตั้งนครโพสต์ รวบรวมทีมงาน ซึ่งภายหลัง ได้จดทะเบียนการค้าในนาม บริษัท  นครโพสต์ จำกัด ( nakhonpost co.,ltd. ) ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสื่อทุกรูแบบจวบจนถึงปัจจุบัน
 ชื่อ  สำนักข่าวนครโพสต์    
www.nakhonpost.com
                         สถานที่ตั้ง      อาคารสำนักข่าวนครโพสต์      เลขที่ 2/1 ซอยอัศวรักษ์1  ตำบลในเมือง 
                  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์/แฟกซ์  075-320 227
   E-mail : 
nakhonpost@hotmail.com
ก่อตั้งเมื่อ มิถุนายน 2547 โดยผู้ก่อตั้ง คือ นายสุรโรจน์  นวลมังสอ
          นายจำลอง  ฝั่งชลจิตร
          นายณรงค์  ธีระกุล
          นายไพฑรูย์  อินทศิลา
          นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร
          นายกฤษณะ  จุติแสวง
          นายวิฑรูย์  หัสภาค
          นายปราโมทย์  ด่านสกุล
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  หนังสือพิมพ์  นครโพสต์ ,สถานีวิทยุขนาดเล็ก คลื่น107.5 MHz. นิวส์แอนทอล์ค ร่วมด้วยช่วยกันนครศรีธรรมราช   ต่อมาเปลี่ยนความถี่ออกอากาศ เป็น 93.0 MHz.นิวส์แอนด์ทอล์ค คลื่นข่าว93 FM .คิดดี ทำดี ที่นี่ เมืองนครฯ  ออกอากาศจนถึงปัจจุบัน , ผลิตรายการโทรทัศน์ ห้องข่าวนครโพสต์ ออกอากาศทาง ทีวีท้องถิ่น CSTV ทีวีย่าน U
นโยบาย

 เพื่อผลิตท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลสู่ ผู้รับ(ผู้บริโภค)ทั้งในท้องถิ่นและทั่วไป โดยนำเสนอข่าวสารข้อมูล ปรากฏการณ์ เหตุการณ์ บันทึกเรื่องราว จดหมายเหตุ  ตลอดถึงเป็นสื่อกลางปากเสียงแทนประชาชนในเรื่องต่างๆเพื่อบรรเทาทุกข์ แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะ
วิสัยทัศน์
 จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์นานนับพันปี ความเป็นราชธานี ครั้งเมืองสิบนักสองสัตว์  ในฐานะหัวเมืองตอนใต้ของประเทศ เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ติดทะเลฝั่งทิศตะวันออก อ่าวไทย จึงมีความสำคัญทางการค้า กับประเทศต่างๆโดยเรือสินค้าขนาดใหญ่เข้ามาเพื่อทำการค้า ตลอดจนถึง การเข้ามาเพื่อเจริญ ความสัมพันธ์ไมตรี จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นหัวเมือง ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ รวมถึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ชุมชน ประเพณีสำคัญ จวบจนปัจจุบัน
 ยุคข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงในปัจจุบันโลกซึ่งเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ และเทคโนโลยีก้าวไกล แหล่งข้อมูลข่าวสารสามารถสื่อถึงผู้รับได้อย่าง สะดวก รวดเร็ว นครศรีธรรมราชเป็นเมืองใหญ่มีผู้คนสนใจเหตุบ้านการเมืองเป็นสำคัญ  จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีสื่อกลางมารองรับ ความเคลื่อนไหวของชุมชนเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอ ข้อมูลข่าวสาร ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและนอก เพื่อรักษาสมดุลทางสังคมก่อให้เกิดความเข้าใจ นำพาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาประเทศ
จากแนวความคิดในการต่อสู้เพื่อลดช่องว่างทางสังคม และพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ทันสมัยเหตุการณ์ ในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่รวดเร็ว ถูกต้องชัดเจน แม่นยำ เป็นธรรมต่อทุกส่วนหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางด้านข้อมูล  นำไปสู่การเป็นผู้นำทางการค้า และพัฒนาด้านต่างๆ ตลอดจนความเข้าใจถึงมาเป็นมาเป็นไปกับเหตุการณ์ สถานการณ์ ทั้งในระดับปรากฏการณ์ และหรือในระดับที่มีหลักการและเหตุผลในการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ของเมือง ประเทศในอนาคต
กลุ่มผู้สื่อข่าว และพันธ์มิตรสื่อผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญจึงได้รวบรวมสรพกำลังแต่ละสาขาสื่อในการนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา สถาบันต่างๆ อย่างมีนัยสำคัญต่อ ความร่วมมือความเข้าใจร่วมกัน

พันธะกิจ
 - ผลิต และนำเสนอข่าวสารข้อมูลในท้องถิ่นสู่สังคม ในรูปแบบต่างๆ อาทิ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ สารท้องถิ่น สารคดี และอื่นๆ
- ผลิต พัฒนาบุคคลากรทางสื่อเพื่อรับใช้สังคม
 - จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ในแง่ลดช่องว่างทางสังคม และหรือจรรโลงสังคม
 - สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมต่างๆของชุมชน  ภาคเอกชน ภาครัฐ และสถาบันต่างๆให้ได้รับความสนใจ เข้าใจตามบทบาทหน้าที่ของ
 
เป้าหมาย
 - สร้างเสริมสังคมเข้มแข็ง ในการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูลด้วยจรรยาบรรณสื่อ เพื่อลดช่องว่างทางสังคม ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี สังคมเข้มแข็ง มีสมดุลในทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารของสื่อสารมวลชน
 - สร้างเสริมความสมัครสมานสามัคคีในสังคม เข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชาติ
 - ส่งเสริมระบอบการปกครองแบบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
 - จัดกรรมการรับบริจาคข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภค กรณีเกิด ภัยธรรมชาติ โดยสำนักข่าวนครโพสต์ ได้รับมอบภารกิจจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก ในการให้การช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่จะสามารถช่วยตนเองได้ หรือจนกว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆของรัฐบาลต่อไป
 - ให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กร ชุมนต่างๆทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
 - ก่อตั้งโรงงานผลิตข่าวดี ขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับภาคประชาชน ส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองในทิศทางที่เป็นข่าวดีมุ่งเน้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น กิจกรรมโรงงานผลิตข่าวดี (สำนักข่าวนครโพสต์)
 - โครงการวันเด็กแห่งชาติ ( ปี2549-2551 )
 - โครงการประกวดรำวงเวียนครก ระดับจังหวัด ( ปี2549 )
 - โครงการประกวดเหนียวหลามจังหวัด ( ปี2549 )
 - โครงการชุดเนตรนารีพี่ให้น้อง ( ปี2549-2550 )
 - โครงการประกวดเปรตพาเหรด ( ปี2549-2550 )
 - โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ( ทุกครั้งที่เกิดภัยธรรมชาติ )
 - โครงการบวชต้นมะขามขอ ชีวิตรอด ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - โครงการ
 - รณรงค์เคลื่อนไหวมวลชนอย่างสงบ เพื่อต่อต้านกรณีที่มีการกระทำอันใดของบุคคล กลุ่มคนที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชน ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ชนิดของสื่อที่ผลิต 
- ผลิตรายการโทรทัศน์ รายการข่าวท้องถิ่น ห้องข่าวนครโพสต์   ออกอากาศทาง CStv.ทีวีท้องถิ่น ย่าน U ออกอากาศเวลาเที่ยงวัน และเย็นทุกวัน จันทร์ถึงศุกร์
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายปักษ์ ขนาด แท๊ปลอย์ด ( tabloid )
- สถานีวิทยุขนาดเล็ก ออกอากาศ คลื่น FM. ความถี่ 93.0 MHz. ออกอากาศตั้งแต่ เวลา 05.00 น.-23.00 น.ทุกวัน


บุคลากร

 นายณรงค์  ธีระกุล  
ผู้อำนวยการ

 นายไพฑรูย์  อินทศิลา  หัวหน้ากองบรรณาธิการ
 นาย สมชาย  ฝั่งชลจิตต์  ที่ปรึกษากฎหมาย
 นางจรินท์พร  บุญชัก   หัวหน้าฝ่ายบัญชี
 นายเลิศ อักษรนิตย์      บรรณาธิการที่ปรึกษา
 นายสาธิต รักกมล       บรรณาธิการที่ปรึกษา
  นายจำลอง  ฝั่งชลจิตต์   บรรณาธิการอาวุโส
 นายกฤษณะ  จุติแสวง     กองบรรณาธิการ
 นายธีระวัฒน์  สิทธิศักดิ์ กองบรรณาธิการ
 นายจอม  กิจวิบูลย์  กองบรรณาธิการ
 นายเชาวลิต      หนูเกลี้ยง หัวหน้าฝ่าย เทคนิค
 นางสาวปนิดา    บุญสิน ผู้ประกาศข่าว/กองบรรณาธิการ
 นางสาวปิยนุช   หาดแก้ว ผู้ประกาศข่าว/กองบรรณาธิการ
 นายเมาลิด   จิตตประไพย กองบรรณาธิการ
 นายณัฏฐ์     ธีระกุล  กองบรรณาธิการ
 นางสาวณัฐชนา   ฤทธิผล กองบรรณาธิการ 
 นางปรานี   กาญจน์โรจน์ ฝ่ายการเงิน / โฆษณา


ที่ปรึกษา
 ดร.เพ็ญพร  เกตุชาติ  ประธานที่ปรึกษา

 นายยงยุทธ  ยมสังข์
 นายสุริน  รักษาแก้ว
 นายมานะ  นวลหวาน

 

สำนักข่าวนครโพสต์ รางวัลคนดีศรีเมืองคอน สาขา องค์กรผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ประจำปี 2549

 dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com