ReadyPlanet.com
dot dot
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

  เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี  ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

จัดงานฉลองการครบรอบ 60 ปี “Delivering Future Together” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เฉลิมฉลองวาระสำคัญในการดำเนินพันธกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย พร้อมแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังคนและพลังความร่วมมือที่ทำให้เชฟรอนเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานตอบสนองความต้องการของประเทศ อีกทั้งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรมากมาย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเชฟรอนในก้าวเดินสู่ปีที่ 60

 

 

ตลอด 6 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนมุ่งมั่นดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศด้วยความปลอดภัย โดยเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ค้นพบและสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทย  ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไทย อันช่วยวางรากฐานให้อุตสาหกรรมนี้ โดยที่ผ่านมาเชฟรอนสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกว่า 17.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต รวมทั้งผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวรวมกว่า 1,064 ล้านบาร์เรล (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนของประเทศ

ทั้งนี้ ด้วยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการมุ่งให้ความสำคัญกับพลังคนผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง และทำให้เชฟรอนยังคงเป็นบริษัทพลังงานเคียงคู่คนไทยจนถึงปีที่ 60 นี้ พร้อมเดินหน้าสู่ก้าวถัดไปอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม โดยสำหรับบทถัดไป บริษัทฯ ได้มุ่งปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามารถในการส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้น อย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อปลดล็อกความมั่นคงพลังงานไทย พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกย่างก้าว ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ในช่วงการกล่าวเปิดงาน นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย   สำรวจและผลิต จำกัด  ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พร้อมตอกย้ำถึงหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ปีที่ 60 ว่า “ตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ ไปจนถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่การสร้างความยั่งยืนผ่านหลายร้อยโครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าว มาจากวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งฝึงลึกอยู่ใน DNA ของเรา โดยสามารถนิยามความเป็นเชฟรอนสั้นๆ เป็นสามคำที่เรียบง่ายกับหัวใจหลัก 3P เริ่มจาก People เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนา พลังคน โดยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะที่เอื้อให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ในปัจจุบัน เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก ที่บริหารโดยผู้บริหารคนไทยเป็นหลัก และมีพนักงานเป็นคนไทยถึง 99% และด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาคนทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและในสาขาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน  Performance เรามุ่งสร้างผลการดำเนินงานชั้นแนวหน้า ด้วยการสั่งสมประสบการณ์กว่า 60 ปี รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานทั่วโลก และท้ายที่สุด Partnership ด้วยการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะการเดินทางของเชฟรอนจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดพลังความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญจากทุกภาคส่วน โดยในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่โอกาสและสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ เพื่อเจตนารมณ์สูงสุดในการสร้างความยั่งยืนทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคมในเส้นทางธุรกิจของเชฟรอนต่อไป”

เพื่อตอกย้ำการเป็นบริษัทด้านพลังงานเคียงคู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต     นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสวาระครบ 60 ปีของเชฟรอนประเทศไทย ว่า “ผมในฐานะตัวแทนพันธมิตร ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปีในวันนี้ รวมถึงขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลากว่า 38 ปีที่ผมรับราชการมา ผมได้เห็นความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการสร้างรากฐานสำคัญแก่อุตสาหกรรมพลังงานประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก้าวแรกในปี 2505 (.. 1962) ในฐานะบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย และไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะให้เร็วขึ้น พร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง จนเดินทางมาสู่ผู้นำการพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตเคียงคู่คนไทยในวันนี้ นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างมาก คือพันธกิจของเชฟรอนในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเชฟรอนเป็นบริษัทหนึ่งเดียวที่ทุ่มทุนส่งเสริมเด็กไทยด้านสะเต็มศึกษา ไปจนถึงการระดมกำลังช่วยเหลือทีมหมูป่า และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ที่นอกจากเชฟรอนจะมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสอดคล้องกับแผนพลังงานชาติตาม Roadmap ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในฐานะประชาคมโลกช่วยจำกัดอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5 องศาตามข้อตกลงปารีสอีกด้วย โดยการเชื่อมั่นในพลังคน หรือ Human Energy ของเชฟรอน ได้นำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ในฐานะพันธมิตร ผมขอขอบคุณเชฟรอนเป็นอย่างยิ่งในฐานะบริษัทพลังงานเคียงคู่คนไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าต่อไป”

สำหรับงาน “Delivering Future Together” นอกจากจะเป็นการฉลองความสำเร็จใน 6 ทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว เชฟรอนยังคงถือโอกาสนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด  โดยภายในงาน นายคริส พาวเวอส์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่าย Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) บริษัท เชฟรอน นิว เอเนอร์จีส์ (Chevron New Energies) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่สนับสนุนธุรกิจในการเดินหน้าลดคาร์บอน ได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ที่เชฟรอนได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้หลากหลายอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตที่หลากหลายในระดับมหภาคได้

นายคริส พาวเวอส์ กล่าวว่าเราเชื่อว่าพลังงานแห่งอนาคตคือพลังงานคาร์บอนต่ำ โดยทิศทางของโลกต่อจากนี้ จะมุ่งหน้าสู่การมองหาพลังงานที่สะอาดขึ้น เข้าถึงได้และเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท เชฟรอน นิว เอเนอร์จีส์  จึงไม่ได้มองแค่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อปฏิวัติวงการพลังงานและสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านสามปัจจัยหลักที่เกื้อหนุน ตั้งแต่การที่เราไม่หยุดยั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเทคโนโลยี CCUS ที่เชฟรอนได้นำร่องประยุกต์ใช้ในหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมคิดค้นนวัตกรรมต่อยอดที่จะช่วยลดต้นทุนของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต รวมถึงเร่งเพิ่มศักยภาพจัดหาพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็น พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานใต้พิภพ นอกจากนี้ การที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นั้น ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐและความร่วมมือจากพันธมิตหลากหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ช่วยเร่งกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้  ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับทั้งภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถยกระดับการใช้เทคโนโลยี CCUS ในวงกว้าง โดยเชฟรอนได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการใช้ศักยภาพและทรัพยากรทั้งหมดที่มี สนับสนุนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)  ของประเทศไทย เพื่อพลิกโฉมพลังงานโลกให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

นอกจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไทยตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นดั่งเสาหลักที่เชฟรอนได้ทำควบคู่กันไปตลอดการดำเนินงานคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเชฟรอนได้ดำเนินหลายร้อยโครงการภายใต้หลัก 4’Es ทั้งการศึกษา (Education), การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and conserving energy), การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic development) และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม (Employee Engagement)

 

 

 

 

ในวันนี้ เชฟรอนได้ก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างเข้มแข็ง  เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเชฟรอนให้มาถึงหมุดหมายปีที่ 60 ในวันนี้ สำหรับการเดินหน้าสู่ทศวรรษถัดไป เชฟรอนยังคงไม่หยุดยั้งเดินหน้าพัฒนาพลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้จัดหาพลังงานที่สะอาดขึ้น ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จากการปฏิบัติงานของเราในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยผมในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย ก้าวผ่านในทุก ๆ การเปลี่ยนผ่าน  เพื่อให้ เรา สามารถเดินไปสู่ฟ้าใหม่แห่งความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกัน”  นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง กล่าวปิดท้าย

 

 

 

 

งาน “Delivering Future Together” ถือเป็นการเริ่มบทใหม่ของเชฟรอนที่สวยงามและทรงพลัง โดยสามารถรับชมโฆษณา “60 ปี เชฟรอนประเทศไทย” ที่สะท้อนหัวใจหลักของเชฟรอนสำหรับการเชื่อมั่นใน “พลังคน” และเรื่องราวของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในฐานะพันธมิตรสำคัญเคียงคู่สังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=L0ucZsYgdDI

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 เชฟรอนประเทศไทย ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากวง Moderndog ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 5.00-9.30 น. น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) รายได้จากการลงทะเบียนจะมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และเชฟรอนจะร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเพิ่มอีก 6 เท่าของยอดเงินลงทะเบียนของผู้มาร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.runlah.com/events/cr60y

 

 
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูง
สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา เผยผลสำเร็จห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์อิสลามศึกษา สร้างดาวรุ่งระดับคณิตศาสตร์โอลิมปิก และดาราศาสตร์โอลิมปิก แห่งเดียวในประเทศไทยdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com