ReadyPlanet.com
dot dot
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ

  เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี  ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

จัดงานฉลองการครบรอบ 60 ปี “Delivering Future Together” ณ ห้องอินฟินิตี้ บอลรูม โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เฉลิมฉลองวาระสำคัญในการดำเนินพันธกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย พร้อมแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำความเชื่อมั่นในพลังคนและพลังความร่วมมือที่ทำให้เชฟรอนเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานตอบสนองความต้องการของประเทศ อีกทั้งมุ่งสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยภายในงาน มีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและพันธมิตรมากมาย ร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของเชฟรอนในก้าวเดินสู่ปีที่ 60

 

 

ตลอด 6 ทศวรรษของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เชฟรอนมุ่งมั่นดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศด้วยความปลอดภัย โดยเป็นบริษัทเอกชนรายแรกที่ค้นพบและสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้จากอ่าวไทย  ซึ่งช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาบุคลากรไทย อันช่วยวางรากฐานให้อุตสาหกรรมนี้ โดยที่ผ่านมาเชฟรอนสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกว่า 17.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต รวมทั้งผลิตน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลวรวมกว่า 1,064 ล้านบาร์เรล (ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2565) เพื่อนำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นเชื้อเพลิงให้กับภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือนของประเทศ

ทั้งนี้ ด้วยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการมุ่งให้ความสำคัญกับพลังคนผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นปัจจัยสำคัญที่สร้างความแตกต่าง และทำให้เชฟรอนยังคงเป็นบริษัทพลังงานเคียงคู่คนไทยจนถึงปีที่ 60 นี้ พร้อมเดินหน้าสู่ก้าวถัดไปอย่างแข็งแกร่งกว่าเดิม โดยสำหรับบทถัดไป บริษัทฯ ได้มุ่งปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน ด้วยความมุ่งมั่นในการยกระดับขีดความสามารถในการส่งมอบพลังงานที่สะอาดขึ้น อย่างปลอดภัย และเชื่อถือได้ เพื่อปลดล็อกความมั่นคงพลังงานไทย พร้อมคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในทุกย่างก้าว ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป

ในช่วงการกล่าวเปิดงาน นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทย   สำรวจและผลิต จำกัด  ได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน พร้อมตอกย้ำถึงหัวใจหลักของการขับเคลื่อนองค์กรสู่ปีที่ 60 ว่า “ตลอดการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ ไปจนถึงการพัฒนาชุมชนและสังคม ควบคู่การสร้างความยั่งยืนผ่านหลายร้อยโครงการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยแห่งความสำเร็จดังกล่าว มาจากวิธีการทำงานที่มุ่งมั่นและลงมือทำอย่างจริงจังเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งฝึงลึกอยู่ใน DNA ของเรา โดยสามารถนิยามความเป็นเชฟรอนสั้นๆ เป็นสามคำที่เรียบง่ายกับหัวใจหลัก 3P เริ่มจาก People เราให้ความสำคัญสูงสุดกับการพัฒนา พลังคน โดยถ่ายทอดความรู้และพัฒนาทักษะที่เอื้อให้พนักงานบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ในปัจจุบัน เชฟรอนเป็นบริษัทพลังงานระดับโลก ที่บริหารโดยผู้บริหารคนไทยเป็นหลัก และมีพนักงานเป็นคนไทยถึง 99% และด้วยความเชื่อมั่นในศักยภาพของคนที่มีอยู่อย่างไม่จำกัด เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาคนทั้งในอุตสาหกรรมพลังงานและในสาขาอื่นๆ ด้วยเช่นกัน  Performance เรามุ่งสร้างผลการดำเนินงานชั้นแนวหน้า ด้วยการสั่งสมประสบการณ์กว่า 60 ปี รวมทั้งความสามารถในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและการปฏิบัติงานทั่วโลก และท้ายที่สุด Partnership ด้วยการเป็นพันธมิตรที่ไว้วางใจได้ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพราะการเดินทางของเชฟรอนจะประสบความสำเร็จไม่ได้เลยหากขาดพลังความร่วมมือจากพันธมิตรคนสำคัญจากทุกภาคส่วน โดยในวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะออกเดินทางสู่โอกาสและสร้างความสำเร็จครั้งใหม่ เพื่อเจตนารมณ์สูงสุดในการสร้างความยั่งยืนทั้งด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคมในเส้นทางธุรกิจของเชฟรอนต่อไป”

เพื่อตอกย้ำการเป็นบริษัทด้านพลังงานเคียงคู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน  ภายในงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต     นาครทรรพ ผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในโอกาสวาระครบ 60 ปีของเชฟรอนประเทศไทย ว่า “ผมในฐานะตัวแทนพันธมิตร ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 60 ปีในวันนี้ รวมถึงขอขอบคุณบริษัทเชฟรอนเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ในช่วงเวลากว่า 38 ปีที่ผมรับราชการมา ผมได้เห็นความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการสร้างรากฐานสำคัญแก่อุตสาหกรรมพลังงานประเทศไทย ควบคู่ไปกับการส่งเสริมสังคมไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก้าวแรกในปี 2505 (.. 1962) ในฐานะบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งแรกที่ได้รับสัมปทานสำรวจปิโตรเลียมในประเทศไทย และไม่หยุดยั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขุดเจาะให้เร็วขึ้น พร้อมให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง จนเดินทางมาสู่ผู้นำการพัฒนาธุรกิจสำรวจและผลิตเคียงคู่คนไทยในวันนี้ นอกจากนี้ อีกสิ่งหนึ่งที่ผมประทับใจเป็นอย่างมาก คือพันธกิจของเชฟรอนในฐานะผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น โครงการ Chevron Enjoy Science ซึ่งเชฟรอนเป็นบริษัทหนึ่งเดียวที่ทุ่มทุนส่งเสริมเด็กไทยด้านสะเต็มศึกษา ไปจนถึงการระดมกำลังช่วยเหลือทีมหมูป่า และโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมมากมาย ที่นอกจากเชฟรอนจะมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนสอดคล้องกับแผนพลังงานชาติตาม Roadmap ของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในฐานะประชาคมโลกช่วยจำกัดอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5 องศาตามข้อตกลงปารีสอีกด้วย โดยการเชื่อมั่นในพลังคน หรือ Human Energy ของเชฟรอน ได้นำพาบริษัทให้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ในฐานะพันธมิตร ผมขอขอบคุณเชฟรอนเป็นอย่างยิ่งในฐานะบริษัทพลังงานเคียงคู่คนไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคตข้างหน้าต่อไป”

สำหรับงาน “Delivering Future Together” นอกจากจะเป็นการฉลองความสำเร็จใน 6 ทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว เชฟรอนยังคงถือโอกาสนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด  โดยภายในงาน นายคริส พาวเวอส์ รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่าย Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS) บริษัท เชฟรอน นิว เอเนอร์จีส์ (Chevron New Energies) ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่สนับสนุนธุรกิจในการเดินหน้าลดคาร์บอน ได้ร่วมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (CCUS) ที่เชฟรอนได้นำมาประยุกต์ใช้เพื่อดักจับก๊าซคาร์บอนจากการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้หลากหลายอุตสาหกรรมบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสามารถประยุกต์ใช้ในภาคการผลิตที่หลากหลายในระดับมหภาคได้

นายคริส พาวเวอส์ กล่าวว่าเราเชื่อว่าพลังงานแห่งอนาคตคือพลังงานคาร์บอนต่ำ โดยทิศทางของโลกต่อจากนี้ จะมุ่งหน้าสู่การมองหาพลังงานที่สะอาดขึ้น เข้าถึงได้และเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท เชฟรอน นิว เอเนอร์จีส์  จึงไม่ได้มองแค่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพียงอย่างเดียว แต่เรายังมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อปฏิวัติวงการพลังงานและสร้างบรรทัดฐานใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านสามปัจจัยหลักที่เกื้อหนุน ตั้งแต่การที่เราไม่หยุดยั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนในกระบวนการปฏิบัติงานให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะเทคโนโลยี CCUS ที่เชฟรอนได้นำร่องประยุกต์ใช้ในหลากหลายประเทศทั่วโลก พร้อมคิดค้นนวัตกรรมต่อยอดที่จะช่วยลดต้นทุนของเทคโนโลยีดังกล่าวในอนาคต รวมถึงเร่งเพิ่มศักยภาพจัดหาพลังงานหมุนเวียน ไม่ว่าจะเป็น พลังงานไฮโดรเจนและพลังงานใต้พิภพ นอกจากนี้ การที่จะเดินหน้าสู่ความสำเร็จได้นั้น ปัจจัยด้านนโยบายภาครัฐและความร่วมมือจากพันธมิตหลากหลายภาคส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ก็เป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่ช่วยเร่งกระบวนการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้  ดังนั้น เราจึงทำงานร่วมกับทั้งภาคเอกชนและผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถยกระดับการใช้เทคโนโลยี CCUS ในวงกว้าง โดยเชฟรอนได้เดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการใช้ศักยภาพและทรัพยากรทั้งหมดที่มี สนับสนุนเป้าหมายการเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2608 (ค.ศ. 2065)  ของประเทศไทย เพื่อพลิกโฉมพลังงานโลกให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

นอกจากการสร้างความมั่นคงทางพลังงานไทยตลอด 6 ทศวรรษที่ผ่านมาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นดั่งเสาหลักที่เชฟรอนได้ทำควบคู่กันไปตลอดการดำเนินงานคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย โดยเชฟรอนได้ดำเนินหลายร้อยโครงการภายใต้หลัก 4’Es ทั้งการศึกษา (Education), การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environment and conserving energy), การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต (Economic development) และส่งเสริมให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาสังคม (Employee Engagement)

 

 

 

 

ในวันนี้ เชฟรอนได้ก้าวสู่ปีที่ 60 อย่างเข้มแข็ง  เราขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเป็นอย่างยิ่ง ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเชฟรอนให้มาถึงหมุดหมายปีที่ 60 ในวันนี้ สำหรับการเดินหน้าสู่ทศวรรษถัดไป เชฟรอนยังคงไม่หยุดยั้งเดินหน้าพัฒนาพลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นผู้จัดหาพลังงานที่สะอาดขึ้น ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) จากการปฏิบัติงานของเราในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป โดยผมในฐานะตัวแทนของบริษัทฯ พร้อมที่จะประสานความร่วมมือกับพันธมิตรจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานของประเทศไทย ก้าวผ่านในทุก ๆ การเปลี่ยนผ่าน  เพื่อให้ เรา สามารถเดินไปสู่ฟ้าใหม่แห่งความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกัน”  นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง กล่าวปิดท้าย

 

 

 

 

งาน “Delivering Future Together” ถือเป็นการเริ่มบทใหม่ของเชฟรอนที่สวยงามและทรงพลัง โดยสามารถรับชมโฆษณา “60 ปี เชฟรอนประเทศไทย” ที่สะท้อนหัวใจหลักของเชฟรอนสำหรับการเชื่อมั่นใน “พลังคน” และเรื่องราวของการสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ในฐานะพันธมิตรสำคัญเคียงคู่สังคมไทยตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ที่

https://www.youtube.com/watch?v=L0ucZsYgdDI

 

 

 

 

ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 เชฟรอนประเทศไทย ได้เปิดให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “เชฟรอน 60 ปี วิ่งนี้เพื่อน้อง” พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากวง Moderndog ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 5.00-9.30 น. น. ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) รายได้จากการลงทะเบียนจะมอบให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยเด็กโรคพันธุกรรม โดยไม่หักค่าใช้จ่าย และเชฟรอนจะร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิเพิ่มอีก 6 เท่าของยอดเงินลงทะเบียนของผู้มาร่วมงาน ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

https://www.runlah.com/events/cr60y

 

 
News Update

“กกพ.” ประกาศ ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ตามมติ ครม. มีผลตั้งแต่ ก.ย. 66
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com