ReadyPlanet.com
dot dot
ขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล เสนอรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนประชาชนที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาล เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพูน เทศบาลตำบลปากนคร เทศบาลตำบลท่าแพ เทศบาลตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช /เทศบาลเมืองทุ่งสง เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง / เทศบาลเมืองปากพนัง เทศบาลตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง / เทศบาลตำบลนาบอน อำเภอนาบอน /เทศบาลตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ / เทศบาลตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง / เทศบาลตำบลลานสกา อำเภอลานสกา / เทศบาลตำบลดอนตรอ เทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ / เทศบาลตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง / เทศบาลตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ / เทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี และเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน และผู้ที่สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ฯ ทั้ง 19 แห่งๆ ละ จำนวน 3 รูปแบบ โดยให้จัดทำความเห็นเป็นหนังสือ ระบุรายละเอียดที่ต้องการเสนอความคิดเห็น ประกอบด้วย ชื่อ - สกุล ที่อยู่ปัจจุบัน และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ยื่นด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ถึงผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร ในจังหวัดนครศรีธรรมราช)

ข้อมูลเพิ่มเติม  www.ect.go.th/ewt/ewt/nakhonsithammarat/more_news.php?cid=56&filename=index&fbclid=IwAR1twvvI20DDLcoXzovS-bh8m5RNcO6ATh2cXyZJ7AO6ErOBpAK7eg0EgXg

 
รายงานพิเศษ

“มท.1”ยัน สำรวจประชากรแล้ว รอครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่น
กกต.เชิญชวนสมัครฯ กกต.ท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 3 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 63 นี้ ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านสนใจสมัครฯ
สัญญาณ ภาคใต้ ไขวิกฤต การเมืองไทย ลึกซึ้ง กว้างขวาง
2 ฝ่ายเปิดหน้าสู้ การเมืองหลังสงกรานต์ ต้าน-หนุน"รัฏฐาธิปัตย์"
ถอดรหัสปฏิทิน"กกต.สมชัย"
อย่ามองข้าม ไฟไหม้หญ้าในเขตเมืองdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com