ReadyPlanet.com
dot dot
เปิดตัว “เซปเตอร์” เตรียมการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทย ด้วยมาตรฐานโลก

เปิดตัว “เซปเตอร์” เตรียมการรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมในอ่าวไทย ด้วยมาตรฐานโลก

 

ต้องบันทึกไว้เป็นเรื่องสำคัญส่งท้ายปีของอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กับการมาถึงของแท่นขุดเจาะ “เซปเตอร์” ของบริษัท เชล์ฟดริลลิ่ง ซึ่งจะถูกนำมาใช้สนับสนุนภารกิจรื้อถอนแท่นปิโตรเลียมของเชฟรอนในอ่าวไทย ให้เป็นไปอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

            โดยเมื่อเร็วๆ นี้ เชล์ฟดริลลิ่ง ได้จัดพิธีต้อนรับการมาถึงของแท่นขุดเจาะเซปเตอร์ ที่ท่าเรือยูนิไทย จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยาน อาทิ “อรรถพล อ่างคำ” ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเชื้อเพลิงธรรมชาติกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ “เคริ์ท ฮอฟฟ์แมน” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ  เชล์ฟ ดริลลิ่ง “เจฟ ซานเชซ” ผู้จัดการฝ่ายขุดเจาะและเตรียมหลุมเพื่อการผลิตบริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด และ “พวงทิพย์ ศิลปศาสตร์” ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านปิโตรเลียม  (ทีพีทีไอ)

 

หลังจากนี้ แท่นขุดเจาะเซปเตอร์จะถูกนำมาใช้ในการปิดและสละหลุมผลิตปิโตรเลียม (Well Plug and Abandonment) ของแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม โดยที่ผ่านมาเชฟรอนได้ทำงานร่วมกับเชล์ฟดริลลิ่ง หนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านงานขุดเจาะมาตรฐานระดับโลก เพื่อยกระดับสมรรถนะของแท่นขุดเจาะเซปเตอร์ให้เหมาะกับการปฏิบัติงานปิดและสละหลุมถาวรในอ่าวไทยด้วยความปลอดภัยและปกป้องสิ่งแวดล้อม 

แท่นขุดเจาะเซปเตอร์มีขาแท่นสามขา แต่ละขายาว 480 ฟุต เหมาะสำหรับการขุดเจาะในพื้นที่น้ำลึกไม่เกิน 350 ฟุต รองรับคนที่ขึ้นไปทำงานบนแท่นได้สูงสุดประมาณ 150 คน แท่นขุดนี้มีสมรรถนะในการดึงมากกว่า 4 เท่าของน้ำหนักที่ต้องใช้ในงานจริง จึงช่วยให้การการทำงานมีประสิทธิภาพ และ เพิ่มความปลอดภัยด้วย

“แท่นขุดเจาะนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการดำเนินงานสำรวจและพัฒนาพลังงานอย่างปลอดภัย ด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดอายุของแหล่งปิโตรเลียม” เจฟ ซานเชซ ผู้จัดการฝ่ายขุดเจาะและเตรียมหลุมเพื่อการผลิต บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด  กล่าวยืนยัน

 

“ทันตะวัน ไพรัชวินิจฉัย” ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการขุดเจาะ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัด กล่าวว่า “เซปเตอร์”  มีภารกิจหลักคือการปิดและสละหลุมถาวรในส่วนของหลุมผลิตปิโตรเลียมที่ไม่มีปิโตรเลียมเหลืออยู่แล้ว ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญคือการอัดซีเมนต์ลงไปในท่อกรุและท่อผลิตที่ขุดลงไปจนถึงชั้นหินกักเก็บปิโตรเลียม เมื่อซีเมนต์แข็งตัวแล้วจะทดสอบให้แน่ใจว่าไม่มีปิโตรเลียมรั่วไหลออกมาได้อีก โดยใช้เวลาประมาณ 0.5 ถึง 7 วัน ขึ้นอยู่กับความลึกของหลุมที่ทำการเจาะ และสภาพแวดล้อมขณะดำเนินงานและสภาพทางธรณีวิทยาที่พบจริงในพื้นที่ด้วย

“นอกเหนือจากข้อกำหนดตามกฎหมายแล้ว กระบวนการทำงานต่างๆ ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย ของเชฟรอน ที่ชื่อว่า Well Safe ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนามาจากระบบ Sub Safe ที่ใช้กับเรือดำน้ำพลังงานปรมาณูของกองทัพสหรัฐอเมริกา เพื่อมาใช้ในการควบคุมการทำงานขุดเจาะอย่างเคร่งครัด  ป้องกันไม่ให้มีอุบัติภัยเกิดขึ้น และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอน”

ระบบ Well Safe ของเชฟรอน ให้ความสำคัญกับเรื่องของบุคลากรที่ต้องผ่านการอบรมและปฏิบัติตามแนวทางการทำงานตามคู่มือความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด  อุปกรณ์ต้องได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพ มีการซ่อมบำรุงรักษาตามกำหนด  มีการออกแบบ วางแผน การขุดเจาะให้ใช้อุปกรณ์อย่างถูกต้อง เหมาะสม  และการติดตามตรวจสอบจากคนกลางว่าในระหว่างการดำเนินการขุดเจาะนั้นมีการปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้จริง

“ทันตะวัน” กล่าวว่า หลังผ่านขั้นตอนการปิดและสละหลุมถาวรแล้วจะเป็นตอนการรื้อถอนโครงสร้างแท่นหลุมผลิต ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล หรือโครงสร้างส่วนบน (Topside) จะมีการตัดและยกขึ้นเพื่อไปทำการรื้อถอนบนฝั่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการจัดการต่อไป เช่น ทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  หรือ หรือการนำไปแยกชิ้นส่วนออกมารีไซเคิลในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง และ โครงสร้างส่วนของขาแท่นเหล็กที่อยู่ใต้น้ำ (Jacket) จะถูกนำไปจัดการตามรูปแบบที่ภาครัฐและผู้รับสัมปทานมีข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งอาจรวมถึงการตัดและนำไปจัดวางเป็นปะการังเทียม เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ ช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

 

ที่ผ่านมาเชฟรอนได้ดำเนินการปิดและสละหลุมถาวรอยู่เป็นปกติในหลุมผลิตที่ไม่มีปิโตรเลียมเหลืออยู่ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอยู่แล้ว แต่การเลือกใช้ “เซปเตอร์” ที่มีการเปิดตัวล่าสุดครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่า “เชฟรอน” ให้ความสำคัญสูงสุดด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมกับงานรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย  ที่ทางเชฟรอนเป็นผู้รับสัมปทาน ซึ่งมีบางส่วนที่จะสิ้นสุดอายุสัมปทานในปี 2565

ตลอดระยะเวลาเกือบ 6 ทศวรรษ ที่เชฟรอนได้ปฏิบัติงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยไม่เคยมีอุบัติการณ์ครั้งใหญ่เกิดขึ้นเลย นั่นย่อมเป็นสิ่งการันตีถึงมาตรฐานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมระดับโลกได้เป็นอย่างดี
สกู๊ปพิเศษ

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติร่วมกับเชฟรอนและบริษัทร่วมทุนมอบรถพยาบาลฉุกเฉินเคลื่อนที่ในจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานี
“สนธิรัตน์” ตรวจเยี่ยมแหล่งเอราวัณ จ่อ เปิดประมูลแหล่งปิโตรเลียมรอบใหม่
ย้อนความทรงจำงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียมกลางอ่าวไทย กับช่างเทคนิคปิโตรเลียมรุ่นแรก
ประมูล4จี′ส่อแววไม่ทันสิงหาฯ เหตุไอทียูไร้ประสบการณ์ประเมินคลื่น ขอคืนความถี่′อสมท′ยาก
‘ล้มสัมปทาน’ รอบ21 แช่แข็งประเทศ ก่อวิกฤติใหญ่พลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เร่งปรับปรุงกฎหมายปิโตรเลียมใหม่ article
เลือกตั้งเป็นโมฆะ ทางออกหรือทางตัน
เชฟรอนมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวชุมชนท่าศาลา สานต่อโครงการสนับสนุนพยาบาลวิชาชีพและผู้ช่วยพยาบาล เพื่อบุคลากรทางการแพทย์ที่เพียงพอ articledot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com