ReadyPlanet.com
dot dot
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า  เพื่อการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เทศบาลเกาะเต่า ชมรมรักเกาะเต่า รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนในเกาะเต่า เดินหน้าโครงการติดตั้งทุ่นจอดเรือถาวร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้นอกจากเชฟรอนจะเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณจำนวน 300,000 บาท  เพื่อดำเนินการติดตั้งทุ่นจอดเรือ 30 ลูก และร่วมซ่อมแซมทุ่นจอดเรืออีกประมาณ 80 ลูกแล้ว เชฟรอนยังนำทีมพนักงานจิตอาสา 25 คน ร่วมติดตาม ติดตั้ง ซ่อมแซมทุ่นจอดเรือเพื่อความปลอดภัยของปะการัง นักท่องเที่ยว ชาวประมง ณ บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 

นายปานเทพ ธุระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า กล่าวว่า “โครงการติดตั้งทุ่นจอดเรือถาวรรอบเกาะเต่า ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดให้เกาะเต่าเป็นพื้นที่นำร่องตามมาตรา 17 ห้ามทอดสมอเรือ โดยเชฟรอนเป็นบริษัทแรกที่ให้การสนับสนุนและยังคงดูแลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ทั้งนี้ เกาะเต่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีเรือท่องเที่ยวประมาณ 200-300 ลำ ทอดสมอวันละ 2-3 พันครั้งต่อวัน ทำให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย การผูกเรือไว้กับทุ่นแทนที่วางไว้รอบเกาะช่วยฟื้นฟูแนวปะการังของเกาะเต่า ทำให้กลับมาสวยงามสมบูรณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ต้องขอบคุณเชฟรอนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่น และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานต่างๆ ที่มาบูรณาการ นอกจากนั้น การดำเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติการดูแลสิ่งแวดล้อมของเกาะเต่า​และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการร่วมกันดูแลทั้ง 23 อ่าว​ ซึ่งในอนาคตทางกรมทรัพยากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​จะดำเนินการมาตรการคุ้มครอง​เกาะเต่า รวมถึงเกาะอื่นๆ เช่น เกาะสมุยและเกาะพะงัน แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง”

ทางด้าน นายมนตรี หามนตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เกาะเต่าเป็นเกาะที่มีความพร้อมในเรื่องของการอนุรักษ์  และกรมทรัพยากรทางทะเลมีภารกิจหลักไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของแนวปะการัง  และการจัดวางทุ่นต่างๆ  สังเกตได้ว่าบางครั้งติดตั้งทุ่นได้ไม่นาน ทุ่นหายไป ไม่ว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์  หรือด้วยภัยธรรมชาติ  และเราในฐานะกรมที่รับผิดชอบเราก็ต้องมาซ่อมแซม การที่บริษัทเชฟรอนเข้ามาช่วยสนับสนุนและต่อยอดโครงการจึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

คุณมาลีพันธ์  ซาฮิล  สมาชิกชมรมรักษ์เกาะเต่า อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานชมรมรักษ์เกาะเต่ามา ทางเชฟรอนสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเกาะเต่าเป็นสถานที่อันดับ 1 ของการผลิตนักดำน้ำที่ 1 ของโลก มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดปี  มีการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงชำนาญ เมื่อเรียนจบจะมีใบรับรองที่ได้รับการยอมรับ สามารถดำน้ำได้ทั่วโลก ปัจจัยที่ทำให้เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ คือการจัดการทรัพยากรที่ดี และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและคนในพื้นที่ เรามีข้อตกลงชัดเจนและจัดการแบ่งประเภททุ่นรอบๆเกาะเป็น 4 สี 4 ประเภท 1.ทุ่นสีส้ม สำหรับเรือใหญ่ เรือสาธารณะ ผูกได้ไม่เกิน 2 ลำ  2.ทุ่นสีขาว สำหรับสปีดโบ๊ท  อยู่ใกล้แนวปะการังมาอีกเพราะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังได้  3.ทุ่นสีเหลืองไข่ปลา  สำหรับเป็นแนวกั้นห้ามเรือผ่านเด็ดขาด  แต่นักดำน้ำสามารถเข้าพื้นที่แนวกั้นได้  และ 4.ทุ่นสีฟ้าอ่อน สำหรับจอดเรือ ทุ่นจอดเรือมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้แนวปะการังในการจอดเรือแต่ละขนาด ในแต่ละปีทุ่นถูกใช้งานค่อนข้างเยอะ บ้างก็ชำรุด บ้างก็สูญหาย ขอขอบคุณที่ทางบริษัทเชฟรอนเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องของวางปะการังเทียม รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือถาวร และร่วมดูแลเกาะเต่ามาตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยอนุรักษ์ความสวยงามระดับโลกนี้ให้คงอยู่ต่อไป

 

นายศักดิ์ชัย อมรศักดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการปฏิบัติ​งาน​ด้วยความเป็นเลิศ​ อาชีวอนามัย​ ความปลอดภัย​ และสิ่งแวดล้อม บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมวางทุนจอดเรือในครั้งนี้ กล่าวว่า ชาวเกาะเต่ารักและหวงแหนทรัพยากรใต้ท้องทะเลของบ้านเกิดมาก จนได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมรักษ์เกาะเต่า ที่เน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังเกาะเต่า ถือว่าช่วยรักษาแนวปะการังได้ดีมาก หากใครเคยดำน้ำดูแนวปะการังจะเห็นได้ชัดว่าการที่มีเรือทอดสมอจะกวาดแนวปะการังเป็นทางยาว การที่มีทุ่นจอดเรือทำให้เรือไม่ต้องทอดสมอเพราะผูกเรือไว้กับทุ่นแทน ทำให้แนวปะการังฟื้นตัวได้เร็ว  ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเชฟรอนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในทะเล”

 

ทั้งนี้ โครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังเกาะเต่าแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ  โดย ปีที่ 1-3 ติดตั้งทุ่นและแท่นจอดเรือ 80 จุดรอบเกาะเต่า ปีที่ 4-8 ติดตามผลและสนับสนุนทุ่นสำหรับการซ่อมแซม ซึ่งเชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 7,000,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ของการดำเนินงานในประเทศไทย
News Update

“กกพ.” ประกาศ ลดค่าไฟฟ้าเหลือ 3.99 บาท/หน่วย ตามมติ ครม. มีผลตั้งแต่ ก.ย. 66
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน หนุนโอกาสทางการศึกษา มอบ “ทุนเยาวชนคนดี” ประจำปี 2566
เสริมแกร่งอาชีพผู้หญิงชายแดนใต้ สร้าง “เสาหลัก” ให้ครอบครัว ผ่านโครงการเชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ปลูกฝังวินัยจราจรให้เยาวชนใช้ถนนอย่างปลอดภัย
กกพ. จัดเวทีนำร่องพบปะสื่อฯ ภูมิภาคที่สงขลา
เชฟรอน หนุน มอ. ขยายต้นแบบสหกรณ์ยางแผ่นรมควันคาร์บอนต่ำ พร้อมวัด carbon footprint มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน article
เชฟรอนสานต่อ Chevron Street Wise ในจังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช
กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืนdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com