ReadyPlanet.com
dot dot
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุน 300,000 บาท ให้แก่นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า  เพื่อการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เทศบาลเกาะเต่า ชมรมรักเกาะเต่า รวมทั้งผู้ประกอบการและประชาชนในเกาะเต่า เดินหน้าโครงการติดตั้งทุ่นจอดเรือถาวร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 โดยในปีนี้นอกจากเชฟรอนจะเป็นผู้สนับสนุนด้านงบประมาณจำนวน 300,000 บาท  เพื่อดำเนินการติดตั้งทุ่นจอดเรือ 30 ลูก และร่วมซ่อมแซมทุ่นจอดเรืออีกประมาณ 80 ลูกแล้ว เชฟรอนยังนำทีมพนักงานจิตอาสา 25 คน ร่วมติดตาม ติดตั้ง ซ่อมแซมทุ่นจอดเรือเพื่อความปลอดภัยของปะการัง นักท่องเที่ยว ชาวประมง ณ บริเวณอ่าวลึก เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

 

นายปานเทพ ธุระสกุล นายกเทศมนตรีตำบลเกาะเต่า กล่าวว่า “โครงการติดตั้งทุ่นจอดเรือถาวรรอบเกาะเต่า ดำเนินงานมาเป็นปีที่ 8 สืบเนื่องจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กำหนดให้เกาะเต่าเป็นพื้นที่นำร่องตามมาตรา 17 ห้ามทอดสมอเรือ โดยเชฟรอนเป็นบริษัทแรกที่ให้การสนับสนุนและยังคงดูแลมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเงินทุนหรืออุปกรณ์ต่างๆ  ทั้งนี้ เกาะเต่าถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการังที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ มีเรือท่องเที่ยวประมาณ 200-300 ลำ ทอดสมอวันละ 2-3 พันครั้งต่อวัน ทำให้แนวปะการังได้รับความเสียหาย การผูกเรือไว้กับทุ่นแทนที่วางไว้รอบเกาะช่วยฟื้นฟูแนวปะการังของเกาะเต่า ทำให้กลับมาสวยงามสมบูรณ์ต้อนรับนักท่องเที่ยว ต้องขอบคุณเชฟรอนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่น และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหน่วยงานต่างๆ ที่มาบูรณาการ นอกจากนั้น การดำเนินการโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องกลายเป็นพลังสำคัญส่วนหนึ่งที่ผลักดันให้เกิดเทศบัญญัติการดูแลสิ่งแวดล้อมของเกาะเต่า​และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการร่วมกันดูแลทั้ง 23 อ่าว​ ซึ่งในอนาคตทางกรมทรัพยากรทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​จะดำเนินการมาตรการคุ้มครอง​เกาะเต่า รวมถึงเกาะอื่นๆ เช่น เกาะสมุยและเกาะพะงัน แบบมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง”

ทางด้าน นายมนตรี หามนตรี ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “เกาะเต่าเป็นเกาะที่มีความพร้อมในเรื่องของการอนุรักษ์  และกรมทรัพยากรทางทะเลมีภารกิจหลักไม่ว่าจะเป็นการดูแลเรื่องของแนวปะการัง  และการจัดวางทุ่นต่างๆ  สังเกตได้ว่าบางครั้งติดตั้งทุ่นได้ไม่นาน ทุ่นหายไป ไม่ว่าจะเป็นฝีมือมนุษย์  หรือด้วยภัยธรรมชาติ  และเราในฐานะกรมที่รับผิดชอบเราก็ต้องมาซ่อมแซม การที่บริษัทเชฟรอนเข้ามาช่วยสนับสนุนและต่อยอดโครงการจึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยแก้ไขปัญหาระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

 

คุณมาลีพันธ์  ซาฮิล  สมาชิกชมรมรักษ์เกาะเต่า อธิบายเพิ่มเติมว่า “ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงานชมรมรักษ์เกาะเต่ามา ทางเชฟรอนสนับสนุนมาโดยตลอด โดยเกาะเต่าเป็นสถานที่อันดับ 1 ของการผลิตนักดำน้ำที่ 1 ของโลก มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาตลอดปี  มีการเรียนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงชำนาญ เมื่อเรียนจบจะมีใบรับรองที่ได้รับการยอมรับ สามารถดำน้ำได้ทั่วโลก ปัจจัยที่ทำให้เกาะเต่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ประสบความสำเร็จ คือการจัดการทรัพยากรที่ดี และความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและคนในพื้นที่ เรามีข้อตกลงชัดเจนและจัดการแบ่งประเภททุ่นรอบๆเกาะเป็น 4 สี 4 ประเภท 1.ทุ่นสีส้ม สำหรับเรือใหญ่ เรือสาธารณะ ผูกได้ไม่เกิน 2 ลำ  2.ทุ่นสีขาว สำหรับสปีดโบ๊ท  อยู่ใกล้แนวปะการังมาอีกเพราะทำให้นักท่องเที่ยวสามารถดำน้ำดูปะการังได้  3.ทุ่นสีเหลืองไข่ปลา  สำหรับเป็นแนวกั้นห้ามเรือผ่านเด็ดขาด  แต่นักดำน้ำสามารถเข้าพื้นที่แนวกั้นได้  และ 4.ทุ่นสีฟ้าอ่อน สำหรับจอดเรือ ทุ่นจอดเรือมีความสำคัญมากเพราะเป็นตัวชี้แนวปะการังในการจอดเรือแต่ละขนาด ในแต่ละปีทุ่นถูกใช้งานค่อนข้างเยอะ บ้างก็ชำรุด บ้างก็สูญหาย ขอขอบคุณที่ทางบริษัทเชฟรอนเข้ามาช่วยเหลือตั้งแต่เรื่องของวางปะการังเทียม รวมทั้งการติดตั้งและซ่อมแซมทุ่นจอดเรือถาวร และร่วมดูแลเกาะเต่ามาตลอดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยอนุรักษ์ความสวยงามระดับโลกนี้ให้คงอยู่ต่อไป

 

นายศักดิ์ชัย อมรศักดิ์ชัย ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการปฏิบัติ​งาน​ด้วยความเป็นเลิศ​ อาชีวอนามัย​ ความปลอดภัย​ และสิ่งแวดล้อม บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ซึ่งเข้าร่วมในกิจกรรมวางทุนจอดเรือในครั้งนี้ กล่าวว่า ชาวเกาะเต่ารักและหวงแหนทรัพยากรใต้ท้องทะเลของบ้านเกิดมาก จนได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมรักษ์เกาะเต่า ที่เน้นการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมกับพัฒนาการท่องเที่ยวไปพร้อมกัน ซึ่งโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังเกาะเต่า ถือว่าช่วยรักษาแนวปะการังได้ดีมาก หากใครเคยดำน้ำดูแนวปะการังจะเห็นได้ชัดว่าการที่มีเรือทอดสมอจะกวาดแนวปะการังเป็นทางยาว การที่มีทุ่นจอดเรือทำให้เรือไม่ต้องทอดสมอเพราะผูกเรือไว้กับทุ่นแทน ทำให้แนวปะการังฟื้นตัวได้เร็ว  ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเชฟรอนที่ได้มีส่วนช่วยเหลือดูแลรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในทะเล”

 

ทั้งนี้ โครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังเกาะเต่าแบ่งการดำเนินการเป็น 2 ระยะ  โดย ปีที่ 1-3 ติดตั้งทุ่นและแท่นจอดเรือ 80 จุดรอบเกาะเต่า ปีที่ 4-8 ติดตามผลและสนับสนุนทุ่นสำหรับการซ่อมแซม ซึ่งเชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 7,000,000 บาท โดยโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในความมุ่งมั่นของเชฟรอนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ซึ่งเป็นพันธกิจที่เชฟรอนยึดมั่นและถือปฏิบัติตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ของการดำเนินงานในประเทศไทย
News Update

กบน.ปรับลดราคาน้ำมันดีเซลครั้งแรกรอบ 7 เดือน อยู่ที่ 34.50 บาท/ลิตร article
เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนในสุราษฎร์ธานี
เชฟรอน - SEAMEO STEM-ED - ไทยพีบีเอส เปิดตัวเรียลลิตี้ใหม่ “Career Academies ภารกิจพิชิตฝัน” พาเหล่าเยาวชนติดอาวุธ เผชิญโลกทำงานฉบับจริง กับสายอาชีพที่ใฝ่ฝัน
ก.พลังงานหนุนเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ - ก๊าซชีวภาพ ช่วยวิสาหกิจชุมชน - กลุ่มครัวเรือน จ.เชียงใหม่ ลดพึ่งพาการใช้ก๊าซ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com