ReadyPlanet.com
dot dot
ปักธงประชาธิปไตยพรรคอนาคตใหม่ สาขานครศรีธรรมราช มติเอกฉันท์เลือก “คนิสรณ์” เป็นหัวหน้าสาขาพรรค

 

 

 

      (10 ธ.ค. 61) ที่โรงแรมชฎา แอท นคร มีการประชุมจัดตั้งสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมี พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค เจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสมาชิกพรรคอนาคตใหม่เพื่อจัดตั้งและรับรองคณะกรรมการพรรคอนาคตใหม่ สาขาจังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสมาชิกเข้าร่วมออกเสียง 138  คน  โดยมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายคนิสรณ์ จุลวิทยาการ เป็นหัวหน้าสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะกรรมการอื่นๆ ดังนี้ นายพยงค์ ธานีรัตน์ รองหัวหน้าสาขา, นายเอกชัย ควรศิริ เลขานุการสาขา, นางสาววาณี พงศ์ยี่หล้า เหรัญญิกสาขา, นายชัยณรงค์ คงย่อง นายทะเบียนสมาชิกสาขา, นายกรณ์ สาพรเจริญ กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 1, นายทวิวัส เหลี่ยมดี กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 2, นายวิสูตร บุศราทิศ กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 3, นายสินชัย อักษรนำ กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 4, นายวัชรินทร์ สุพรรณ กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 5, นายประชา เจตนุรักษ์ กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 6, นายสุวัฒน์ แก้วเกิด กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 7, นายชัยรัตน์ ขนอม กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 8, นายเสกศักดิ์ ผลสด กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 9, นางวิไลลักษณ์ คชพันธ์ กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 10, นายสมศักดิ์ กุกแก้ว กรรมการอื่นของสาขา คนที่ 11

 

   พล.ท.พงศกรกล่าวกับสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราชว่า สมาชิกพรรคทุกคนจะได้เป็นเจ้าของพรรค เสียงของสมาชิกสามารถลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนกรรมการบริหารพรรคและยังสามารถนำเสนอนโยบายและลงคะแนนเพื่อยื่นไปให้กรรมการบริหารพรรคเพื่อใช้เป็นนโยบายเพื่อบริหารประเทศ หากพรรคอนาคตใหม่ได้เป็นรัฐบาล นโยบายที่นำเสนอมาจากจังหวัดต่าง ๆ ก็จะสามารถเป็นนโยบายหลักของประเทศได้ เหล่านี้คือการส่งเสริมแนวคิดการกระจายอำนาจลงไปในพื้นที่

      “เราจะไม่นำงบประมาณมาโปรยทิ้ง แต่จะนำงบประมาณไปเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น สนับสนุนให้มีโรงงานเพื่อแปรรูปยางพาราตามมาตรฐานสากล เช่นการแปรรูปเป็นถุงมือทางการแพทย์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  จากนั้นก็จะหาตลาดมาเพื่อขาย แต่โครงการทั้งหมดต้องเกิดจากความคิดของสมาชิกพรรคแต่ละสาขาจังหวัด จากนั้นเมื่อได้โครงการของแต่ละพื้นที่อยากจะทำอะไรหรืออยากจะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการแบบไหน ก็นำเสนอมาที่พรรคเพื่อจะนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณตามโครงการที่แต่ละพื้นที่นำเสนอมา นำไปสู่การวางโครงสร้างเศรษฐกิจร่วมกัน โดยเป้าหมายสูงสุดคือ การทำลายทุนผูกขาดในพื้นที่ ” รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่กล่าว

      พล.ท.พงศกรกล่าวต่อไปว่า จากนี้ไปแนวทางการพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่จะไม่ใช้ระบบแบบเดิม เช่น การไปงานศพ งานแต่งและงานบวช แต่พรรคอนาคตใหม่จะเน้นสร้างกิจกรรมทางการเมืองเพื่อหาสมาชิกพรรค ส่งเสริมแนวคิดประชาธิปไตย ให้ความรู้ด้านกฎหมาย ยกเลิกวิธีการหาคะแนนเสียงแบบระบบอุปถัมภ์ ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พรรคอนาคตใหม่จะทำเพื่อเปลี่ยนประเทศ ทั้งหมดเริ่มต้นจากสมาชิกพรรคในแต่ละพื้นที่ แต่ละจังหวัด และนี่คือวิธีการของการกระจายอำนาจไประดับชุมชน

       “จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจุดยุทธศาสตร์ของประเทศ หากให้ประชาชนในภาคใต้สนับสนุนแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องการจะสร้างการเปลี่ยนแปลง  นี่คือภารกิจสำคัญที่จะต้องคุยกับประชาชน ญาติพี่น้องว่า หากต้องการจะเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและรายได้ จะต้องเปลี่ยนระบบการเมืองที่ยังผูกขาดกับนายทุนพรรค หรือนายทุนใหญ่ในพื้นที่ ยกเลิกพรรคการเมืองที่ยึดติดกับนายทุนหรือตัวบุคคล แต่ต้องสร้างพรรคการเมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ” พล.ท.พงศกร กล่าว

  

      ด้านนายคนิสรณ์ จุลวิทยาการ หัวหน้าสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า เหตุที่เลือกประชุมพรรคในวันที่ 10 ธันวาคมก็เพราะเป็นวันรัฐธรรมนูญสอดคล้องกับแนวทางของพรรคอนาคตใหม่ที่ต้องการจะนำประชาธิปไตยกับสู่ประเทศไทยโดยเร็ว ทั้งนี้จำนวนสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีมากกว่า 2,000 คนแล้ว แต่จากนี้ไปทีมคณะทำงานสาขาพรรคจะทำงานมากขึ้นเพื่อสร้างเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชให้เชื่อมันว่า การปกครองประชาธิปไตยจะสร้างการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชาวนครศรีธรรมราชให้ดียิ่งขึ้น

      “ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาหลักของประชาชนขาวนครศรีธรรมราชคือ ราคาตกต่ำของสินค้าเกษตร รวมถึงการขาดการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีเพื่อแปรรูปสินค้าเกษตรกรรมและการหาตลาดมารองรับ แต่วันนี้แนวทางการแก้ปัญหาของพรรคอนาคตใหม่สอดคล้องกับตัวผมและสมาชิกพรรคหลายคนก็เห็นชอบกับนโยบายของพรรคที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าเกษตร เช่น เทคโนโลยีการแปรรูปยางพาราในระดับท้องถิ่น ดังนั้นนี่คือแนวทางหลักในการทำงานของทีมสาขาพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อยกระดับชีวิตของชาวนครศรีธรรมราชให้อยู่ดีกินดีมากขึ้น หลักจากหยุดนิ่งมามากกว่า ปีแล้ว” หัวหน้าสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคอนาคตใหม่กล่าว

      ด้านนายเจนวิทย์ ไกรสินธุ์ กรรมการสัดส่วนภูมิภาค ภาคใต้ พรรคอนาคตใหม่กล่าวว่า วันนี้เป็นวันดีที่จะปักธงประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จากนี้ไปการทำงานในพื้นที่ภาคใต้จะเข้มข้นขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักเรื่องประชาธิปไตย สิทธิเสรีภาพของประชาชนจากฐานรากสู่นโยบายหลักด้านเศรษฐกิจของพรรคอนาคตใหม่ ทางพรรคยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ต้องการสนับสนุนหลักการกระจายอำนาจให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อจัดการตัวเอง โดยการให้แต่ละชุมชน แต่ละพื้นที่คิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาของตัวเอง โดยได้รับงบประมาณและการสนับสนุนจากรัฐบาล แล้วแนวคิดนี้จะเกิดขึ้นกับพรรคการเมืองที่สนับสนุนการกระจายอำนาจและส่งเสริมประชาธิปไตย
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com