ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมให้กำลังใจอย่ากระหนกต่อภัยธรรมชาติให้เตรียมรับมือและสู้ๆ ทุกสถานการณ์

      (3 พ.ย.60) ที่บริเวณศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ,พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมี

     นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวพบปะกับพี่น้องประชาชนที่มารอต้อนรับ พร้อมมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 100 คน เป็นเงิน 100,000 บาท ,มอบเครื่องนุ่งห่มแก่ตัวแทนผู้สูงอายุ และเรือท้องแบนแก่นายอำเภอปากพนัง จำนวน 11 ลำ เพื่อนำไปใช้ในชุมชนต่างๆ รองรับการเกิดภัยพิบัติและน้ำท่วม โดยนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความห่วงใยแก่ประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ โดยขอให้ทุกคนอย่าตื่นกระหนก และมีสติอยู่เสมอ มีการเตรียมความพร้อม ระมัดระวัง ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดอันตราย นอกจากนี้นายกรัฐมนตรี ยังขอให้พี่น้องประชาชนร่วมมือช่วยกันในการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยขอให้ทุกคนน้อมนำศาสตร์ของพระราชา ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต อยู่อย่างพอเพียง พอดี พร้อมระบุว่าทางรัฐบาลพยายามดูแลทุกคนให้มีความสุข มีความพึงพอใจ ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเท่าเทียมกัน โดยได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อย่างไรก็ตามในประเด็นความห่วงใยด้านการประกอบอาชีพของพี่น้องประชาชนนั้น นายกรัฐมนตรีกล่าวกับพี่น้องประชาชนว่าในการปลูกพืชนั้น พี่น้องเกษตรกรไม่ควรปลูกพืชเชิงเดี่ยว ควรปลูกพืชอื่นด้วย โดยให้เลือกชนิดตามความสมัครใจ เช่น ในพื้นที่ที่เคยปลูกยางพารา ซึ่งขณะนี้มีหลายประเทศที่ปลูกทั้งในพื้นที่ประเทศตัวเองและไปเช่าพื้นที่ปลูก ส่งผลให้มีปริมาณยางล้นตลาด ทำให้ราคายางพาราตกต่ำ พี่น้องเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน พี่น้องเกษตรกรต้องทำอย่างอื่นเสริมด้วยโดยให้ไว้วางใจข้าราชการ เพราะข้าราชการจะต้องเดินเคียงข้างประชาชนนำพาสู่ความอยู่ดีกินดี

 

     จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ในโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าโอท็อป และชื่นชมผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ส้มโอทับทิมสยาม ซึ่งผลไม้ที่มีชื่อเสียงและสร้างรายได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อนเดินทางไปยังห้องประชุมศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อร่วมประชุม และมอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมทั้งผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และรับฟังการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการน้ำ ปัญหาอุปสรรคจากการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     อย่างไรก็ตามก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรี ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน โดยกล่าวว่าการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ว่า จะมีพายุดีเปรสชั่นจากแหลมญวน พัดเข้ามาฝั่งไทยในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งนี้ภาคใต้นั้นประสบเหตุการณ์ทางอุทกภัยมาทุกปี และหลายครั้ง โดยประชาชนส่วนใหญ่มีความเข้าใจ แต่ก็ยังได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเหตุจากปัจจัยด้านภูมิประเทศในภูมิภาคเป็นแบบนี้ ฉะนั้นทำอย่างไรถึงจะลดการสูญเสียให้มากที่สุด และจะทำอย่างไรในระหว่างที่มีเกิดสูญเสียนั้น เพื่อให้ประชาชนอยู่ได้และอยู่รอด ส่วนแนวทางเรื่องการบริหารจัดการน้ำทางภาคราชการได้ดำเนินการไว้หลายประการ อาทิ การเก็บกักน้ำ การพร่องน้ำ การระบายน้ำ และการหน่วงน้ำ โดยในส่วนของโครงการที่จะต้องดำเนินการต่อจากโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ยังมีอีกหลายโครงการที่ยังทำไม่เสร็จสิ้น เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษา ทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งส่วนนี้คือความยากง่ายในการดำเนินงาน แต่อย่างไรก็ตามยังคงจะดำเนินการต่อไป เพื่อสืบสานโครงการของในหลวงรัชกาลที่ 9 พื้นที่ภาคใต้ก็ยังมีปัญหาเรื่องน้ำเค็มเข้ามาข้างใน ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นจะต้องปลูกพืชที่มีความเหมาะสมต่อพื้นที่

     จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางต่อมายังวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานครต่อไป

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ
พรรณี/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
3 พฤศจิกายน 2560




News Update

เชฟรอน สัญจรชุมชน พบสื่อใต้
เชฟรอนสนับสนุนโครงการเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่าวไทย ต่อเนื่องปีที่ 10
ปักธงประชาธิปไตยพรรคอนาคตใหม่ สาขานครศรีธรรมราช มติเอกฉันท์เลือก “คนิสรณ์” เป็นหัวหน้าสาขาพรรค
กองทัพภาคที่ 4 สนธิกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ฝ่ายปกครอง จับกุมไอซ์ 8 กิโลกรัม ยาบ้า60,000 เม็ด
ก.พลังงาน รับฟังความคิดเห็นต่อ “แผน PDP ฉบับใหม่” ต่อเนื่องที่ภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี
เชฟรอน สนับสนุนโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันความพร้อมการจัดกิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก”
ผวจ.นครศรีธรรมราช ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยวชายแดน จีน-เวียดนาม เมืองผิงเสียง กวางซีจ้วง 2018
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอ 5 แนวทางต่อคณะกรรมการยางพาราและคณะกรรมการนโยบายยางพาราธรรมชาติ
โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันเบาหวานโลก“The Family and Diabets,เบาหวานกับครอบครัว”
จังหวัดนครศรีธรรมราช แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก 9-10 พ.ย.61
รองเลขาธิการ กปร. ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จวกยับ !!! การประชาสัมพันธ์อ่อน ทำประชาชนขาดการรับรู้และเข้าใจการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
แม่ทัพภาคที่ 4 จัดชุดศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่ ทำงานเชิงรุกเดินเข้าหาประชาชน
แฉคำสั่ง “ตู่ ดิจิตัล” คืนความสุขนักการเมืองท้องถิ่น รับ “ฮาโลวีน” ส่อเลือกปฏิบัติ ชาวบ้านถามเจ็บ “ถูกสอดไส้ให้เซ็นเหรอ?!”
รวบเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ด้ามขวาน ขยายผลข้ามจังหวัดจับยาบ้ากว่า 1 ล้านเม็ด พร้อมยึดทรัพย์กว่า 7ล้านบาท
ผวจ.นครศรีธรรมราช หารืออธิบดีกรมศิลปากร เดินหน้านำเสนอพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
หนึ่งเดียวในโลก “ลากพระทางน้ำ” ประเพณีชุมชนริมฝั่งคลองท่าดี จ.นครศรีธรรมราช
รมว. พลังงาน ลงพื้นที่ตรวจราชการภาคใต้ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืน
เชฟรอนจับมือหอดูดาวสงขลาเปิดโลกการเรียนรู้ดาราศาสตร์ จัด “ค่ายเยาวชนคนดูดาว เท้าติดทะเล ปี 2”
เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน เรียนรู้คู่ปฏิบัติ บ่มเพาะอนาคตนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
Social Craft Network กับการสร้างโอกาส และเวทีการค้า ด้วยผลิตภัณฑ์นวัตศิลป์ ตอนที่ 3
Social Craft Network กับการต่อยอดคุณค่าของงานศิลปหัตกรรมไทย สู่งานคราฟต์ร่วมสมัย ตอนที่ 2
เชฟรอน จัด “เอามื้อสามัคคี” จ. จันทบุรี สานต่อโครงการ “รวมพลังตามรอยพ่อฯ” ปี 6
Social Craft Network กับการสร้างเครือข่ายบนเส้นทางธุรกิจคราฟต์ ตอนที่ 1
พ่อเมืองคอนฯ ยันภาคส่วนยังมีกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผู้ว่าฯ ถกด่วนแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากการพัฒนาระบบประปา
สมาคมคลองไทยเปิดเวทีสาธารณะ “คลองไทย...คนใต้ว่าอย่างไร”
ผลการเอ็กซ์เรย์ด้วยเครื่องมือธรณีฟิสิกส์เรดาห์ทะลุดิน พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มีอายุกว่า 1,100 ปี
รองผู้ว่าฯเมืองคอน ขอโทษประชาขนที่ไม่ได้รับความสะดวกจากการใช้เส้นทางสัญจรจากการเดินทำท่อน้ำประปา
จังหวัดฯ ขนย้ายกลีบบัวคว่ำบัวหงาย (ทองคำ) พร้อมทองคำแท่ง เพื่อเข้าสู่กระบวนการหลอมใหม่
จังหวัดฯ ออกบริการประชาชน “โครงการจังหวัด อำเภอเคลื่อนที่”
รับมอบอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นครศรีธรรมราช
เมืองนครฯ ประกอบพิธีถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561
พุทธศาสนิกชนชาวนครฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวิสาขบูชา คึกคัก
จัดกิจกรรมผู้ว่าฯ พบสื่อ สร้างการมีส่วนร่วมการพัฒนาฯ
ปภ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยฯ
สนช.ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช ติดตามโครงการสภานิติบัญญัติฯ
พ่อเมืองนครฯ หารือด่วนเร่งให้การช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง
เมืองคอนเตรียมพร้อมสืบสาน #งานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2561
เมืองคอนฯ เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบริหารจัดการน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดนครฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมงาน"วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561"
สนง.เกษตรฯ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ อ.นาบอน
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดนครศรีธรรมราชออกบริการให้การรักษาตรวจรักษาโรคทั่วไป อ.หัวไทร
เมืองคอนฯ ออกมาตรการเข้มการสวมหมวกนิริภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน
กยท.นครศรีธรรมราช สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ตามนโยบายของรัฐบาล
มอบเงินช่วยเหลือจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้ทายาทผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย จำนวน 9 ราย
พ่อเมืองคอนฯ เตรียมแผนรับมือสถานการณ์ไม้ผลที่จะออกสู่ตลาดในอีก 3 เดือนข้างหน้า
ได้ฤกษ์บูรณะศาลบริวาร 4 หลัง ของศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองคอนแถลงข่าวปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561
เมืองคอนขอย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่รถทุกชนิด ปฏิบัติตามกฎหมาย
สั่งเพิ่มมาตรการตรวจเข้มเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2 วันสุดท้าย
เชฟรอนฯ จับมือสมาคมประมงอำเภอขนอมและภาคีเครือข่ายฯ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย 4 ล้านตัว
ผู้ว่าฯ นำทีมภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมจิตอาสา ทำความสะอาดวัดพระมหาธาตุฯ
เชฟรอนฯ จับมือสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 นครศรีธรรมราช และชุมชนชายฝั่งอ่าวไทย ร่วมปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำสู่ทะเลอ่าวไทย กว่า 200,000 ตัว
เชฟรอนฯ จับมือ ทม.ปากพูน และชาวบ้านปากพูน ร่วมปล่อยกุ้งกุลาดำ 7.5 แสนตัว สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
กระทรวงอุตสาหกรรม เลือกบ้านวังหอน เป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวหรือ CIV
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีนครฯ เร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระกว่า 7 ล้านบาท
ภาคเอกชนพร้อมสนับสนุนงบซ่อมแซมศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
เมืองคอน จัดโครงการคุ้มครองและสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ด้านยาเสพติด
เริ่มแล้ว!!!! งานวลัยลักษณ์เดย์ 2018 ชูแนวคิด WU LAND of Glory วลัยลักษณ์ดินแดนแห่งความรุ่งโรจน์
มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการ “หนึ่งใจ...เดียวกัน”
ผู้บริหารระดับสูงเชฟรอนเยี่ยมชมแหล่งเอราวัณ ยืนยันความมุ่งมั่นร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย
ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรมสภากาแฟสร้างมิตรสัมพันธ์ ประจำเดือนมีนาคม 2561
ผู้ว่าฯ ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งคลองคูพาย
ผู้ว่าฯ หารือหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานกระตุ้นผู้ประกอบการเร่งขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว
รองปลัดสำนักนายกฯ ลงพื้นที่ตำบลไชยมนตรี ติดตามการดำเนินโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต
จังหวัดนครศรีธรรมราช ติดตามความคืบหน้าการนำเสนอวัดพระมหาธาตุฯ เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผู้ว่าฯ ออกหน่วยบริการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ เพื่อรับทราบปัญหานำไปสู่การบูรณาการแก้ไข
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5
ช่างสิบหมู่กรมศิลปากร พร้อมขึ้นถอดกลีบบัวทองคำพระบรมธาตุฯตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 61
จัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป
ช่างสิบหมู่ถือฤกษ์ 13 มีนาคม 2561 เริ่มถอดกลีบบัวทองคำบูรณะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
กลุ่มสตรีเมืองคอน กว่า 5,000 คน ร่วมแสดงพลัง ในงานมหกรรมวันสตรีสากล
เมืองคอนกำหนดจัดพิธีบวงสรวงขอขมาพระบรมธาตุเจดีย์
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2561
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมริ้วขบวนแห่และถวายผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในงานมาฆบูชา ประจำปี 2561
พุทธศาสนิกชนจังหวัดนครฯ เข้าร่วมในพิธีกวนข้าวมธุปายาส ประจำปี 2561
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 35 ให้แก่โรงเรียนปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จัดยิ่งใหญ่ งานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2561
ธนาคารออมสิน ให้จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพื้นที่นำร่องโครงการ "ออมสินร่วมพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายท่องเที่ยว โดยชุมชน"
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2(ภาคใต้) เริ่มเดินหน้ากิจกรรมนำร่อง IZOZ
กรมชลประทานระบุต้องดำเนินโครงการบรรทุกภัยเมืองนครศรีธรรมราช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี
ม.วลัยลักษณ์ เตรียมพร้อมเปิดโรงพยาบาลสัตว์เล็กรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรสัตวแพทย์นานานาชาติ 29 มีนาคมนี้
ผู้ว่าฯ เปิดงาน "เทศกาลตรุษจีนจันดี เที่ยวตลาดร้อยปี ชมบารมีพ่อท่านคล้าย" อำเภอฉวาง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
เริ่มแล้ว!!!! งานฉลองตรุษจีน ไชน่าทาวน์ เมืองนครปีจอ 2018
ผวจ.นครศรีธรรมราช ล่องเรือศึกษาธรรมชาติทางทะเลพร้อมตรวจสอบโครงการพัฒนาพื้นที่ปลายแหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง
เทศบาลเมืองทุ่งสง จัดโครงการพลิกถุง พลิกโลก สู่ครอบครัวตามรอยพ่อ
Open House เปิดมุมมองปรับแนวคิดพิชิตเงินล้านบนเรือสำราญ
เปิดงาน “Royal project strawberry festival 2018”
อบต.ร่อนพิบูลย์ จัดกิจกรรมโครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม
ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาศูนย์ ต้อนรับนักท่องเที่ยว
พิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ)
จังหวัดฯ ตั้งคณะทำงานเตรียมความพร้อมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง กับเมืองกุ้ยก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน
จังหวัดนครศรีธรรมราช มอบบ้านหลังใหม่แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 4 จัดฝึกอบรมภาคสนาม นักศึกษาวิชาทหาร สร้างเสริมประสบการณ์ ความชำนาญจากการฝึกปฏิบัติจริง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP
หอการค้าฯ ระบุ หลาดหน้าพระธาตุ มีเงินสะพัดแล้วกว่า 40 ล้านบาท
ม.ราชภัฏนครฯ จัดงานราชภัฏวิชาการ 2561
มหาวิทยาลัยกวางสี เตรียมตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนจังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงพาณิชย์ เปิดหลาดริมน้ำคลองหัวไทร “ตลาดประชารัฐต้องชม” แห่ง ที่ 3 ของจังหวัดฯ
เปิดโครงการปั่นจักรยาน “ร้อยใจปั่นไป 100 ปีกัลยาณีฯ”
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิจะได้รับเงินค่าขนย้าย(ที่ดิน) โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ทุ่งใหญ่ ชุดแรก 61 แปลง เนื้อที่กว่า 522 ไร่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมกรมการจังหวัดประจำเดือนมกราคม 2561 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงแก่จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราชหารือแนวทางการบริหารจัดการท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ
รองผู้ว่าฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ประชุมชี้แจงเพื่อแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างแนวเขื่อนหินใหญ่ อำเภอปากพนัง
เมืองคอนฯ จัดโครงการสัมมนาผู้บริหารจังหวัดฯ สานสัมพันธ์ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นครศรีธรรมราช
เมืองคอน จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา
เมืองคอน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560
จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่รับหนังสือร้องเรียนจากตัวแทนประชาชนให้ตรวจสอบและแก้ปัญหาการการก่อสร้างแนวหินใหญ่กันคลื่นชายฝั่งปากพนัง
หารือแนวทางแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างแนวเขื่อนหินใหญ่
เปิด“หลาดชุมทางทุ่งสง” ถนนคนเดินตลาดวัฒนธรรม-ชี้ปลุกเมืองทุ่งสงให้มีชีวิตชีวาสู่เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ยั่งยืน
เชฟรอน ร่วมกับ เทศบาลเมืองปากพูน และท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ภายใต้ชื่อ Enjoy Science และ Enjoy Science Careers สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
จัดหางานเมืองคอน จับมือเว็บไซต์จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จัดกิจกรรมนัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา”
ผู้ว่าฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาแอปพลิเคชั่นมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและขึ้นทะเบียนข้อมูลส่วนบุคคลในการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว
พ่อเมืองคอน เดินหน้านโยบายสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ใส่ผ้าบาติกเมืองนครทุกวันพฤหัสบดี
เตรียมเปิด “ตลาดใต้เสา” ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
สองเศรษฐีใจบุญเมืองคอน ร่วมบริจาคเงิน 40 ล้านบาท สร้าง“อาคารสหไทย ศูนย์รังสีรักษา”
จัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน นัดพบแรงงาน “เดือนแห่งการมีงานทำ น้อมนำศาสตร์พระราชา” มีให้เลือกกว่า 2,000 อัตรา
สรุป 6 วัน ของการรณรงค์ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จังหวัดนครศรีธรรมราช
เสก เฮ..ศาลอนุญาตให้ประกันตัว -ยืนยันผมไม่ได้เสพยาผลตรวจปัสสาวะมาจากยานอนหลับ
พ่อเมืองคอน ไม่พอใจผลการปฏิบัติงานการรณรงค์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 สั่งบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
สรุปอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ผ่านไป 4 วัน
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ปรึกษาข้อราชการด้านความมั่นคงกับพ่อเมืองคอน
ผู้ว่าฯเมืองคอน ตั้งเป้าลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิต
เมืองนครจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อติดตามผลการดำเนิน
เมืองคอน จัดงาน OTOP ของขวัญปีใหม่ กินดี อยู่ดี วิถีคนฅอน ประจำปี 2561
ผู้การ ฯ ตำรวจเมืองคอนแถลงโชว์ผลกวาดล้างอาชญากรรมยึดคลังแสง 93 กระบอกผู้ต้องหาเพียบ
รองผู้ว่าฯ เมืองคอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมัสยิดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
เมืองคอนจัดระเบียบพ่อค้าแม่ค้า บริเวณหน้าโรงพยาบาลมหาราช
ผู้ว่าฯเมืองคอน ปล่อยคาราวาน รถขนส่งวัสดุ อุปกรณ์และครุภัณฑ์แก่ชุมชน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ
ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าฯเมืองคอน เพื่อนำเสนอผ่านไปยังนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับการขุดคลองไทย
พื้นที่ชายฝั่งทะเล อ.ปากพนัง คลื่นลมแรงซัดเข้าหาฝั่ง ผู้ว่าฯ สั่งเฝ้าระวังสถานการณ์
เชฟรอนสนับสนุนโครงการกิจกรรมของหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา
เมืองคอนฯ จัดพิธีอัญเชิญพระนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากยอดพระเมรุมาศจำลอง ไปประดิษฐาน ณ วัดพระมหาธาตุฯ
จังหวัดฯ เลือกใช้ที่ดินการยางแห่งประเทศไทย อ.ช้างกลาง เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฯ
เมืองคอน จัดแข่งขันโนรามัธยมศึกษาภาคใต้ 2560
พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงยกฉัตรเจดีย์ ณ วัดไม้เรียง อ.ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
จิตอาสาเมืองคอน ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่
เปิดสนามบินนครศรีธรรมราช วันแรกคึกคักเที่ยวแรกผู้โดยสารเต็มลำ หลังจากปิดให้บริการ 3 วัน เนื่องจากน้ำท่วม
รมว.คมนาคม ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมสนามบินนครฯ คาดน่าจะเปิดบินได้วันที่ 10 ธันวาคม 2560
เมืองคอนฯ น้ำเริ่มลด ขณะที่หลายภาคส่วนเร่งเข้าเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้ว่าฯเมืองคอน นำประชาชนและข้าราชการ ทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560
รอง ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นตรวจสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอปากพนัง
เมืองคอน สรุปพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 86 ตำบล 526 หมู่บ้าน 25 ชุมชน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ลงพื้นที่นครฯ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น
วัยรุ่นเปลี่ยนวิธีเสพใบกระท่อม นำไปทอดกรอบ ราดน้ำจิ้ม แทนไปต้มประเภท 4x100
ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดโรงก๊าซ CBG แห่งแรกของภาคใต้ เร่งเครื่องขับเคลื่อนพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
เมืองคอน หารือเตรียมพร้อม kick off เปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั้งจังหวัด
กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช ติวเข้มบุคลากรในสังกัด เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดงานสัมมนา "LOAD FORECAST: ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต"
จ.นครฯ แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนัก ตั้งแต่วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560”
เปิดงานอาชีวปริทรรศน์ ครั้งที่ 29 และกิจกรรมโครงการ”อาชีวะโชว์พราว”
ชาวนครศรีธรรมราชจำนวนมากต้อนรับตูน บอดี้แสลม แน่นวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
ผู้ว่าฯเมืองคอน มอบนโยบาย พร้อมสั่งการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ
รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย
เมืองคอนฯ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี บูชาพระบรมธาตุ เดิน-วิ่งข้ามปีราตรีเมืองนคร
ผู้ว่าฯเมืองคอน ประชุมติดตามผลการดำเนินงานบูรณะองค์พระบรมธาตุเจดีย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุชุมชนประชารัฐ 7 จังหวัดภาคใต้
เมืองคอนฯ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชน
จังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมอัญเชิญพระโกศและเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยทะเลที่อำเภอปากพนัง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทุ่มงบพัฒนาจังหวัด 144 ล้านบาท วางระบบท่อประปา 25 สาย รวมระยะทาง 54 กม.
จังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน
สามศิลปินใต้ คว้าสามรางวัลใหญ่จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560 ประเภทศิลปินอาชีพ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับไฟหลวงพระราชทาน
ผู้ว่าฯ หารือภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นได้ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบจราจรทางบก
ผู้ว่าฯ นำชาวนครศรีธรรมราชทุกภาคส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี
ผู้ว่าฯ แถลงข่าวความสำเร็จการจัดทำ "โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ"
จิตอาสาเฉพาะกิจ และประชาชนชาวนครศรีธรรมราช รวมพลังทำดีเพื่อพ่อ
เชฟรอน-สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง-สจล. เดินหน้าโครงการตามรอยพ่อฯ ปี 5 จัดกิจกรรม “เอามื้อสามัคคี” ครั้งที่ 3 จ.อุดรธานี ขยายผลสำเร็จของการจัดการน้ำจากลุ่มน้ำป่าสัก สู่ลุ่มน้ำชี
เมืองคอน อยู่อันดับที่ 29 ของประเทศ จากการประกวดจังหวัดสะอาดฯ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
จังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมกับภาคประชาชน เปิดพระตำหนักเลียบเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9
พ่อเมืองนครฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยครบ 100 ปี
พ่อเมืองคอนฯ ประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประจำเดือนกันยายน 2560
ตั้งบอร์ดบริหารจัดการศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการภายใต้รูปแบบประชารัฐ รู้ รัก สามัคคี
ตัวแทนเยาวชนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช คว้ารางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 27 ระดับภาค 23 รางวัล
พ่อเมืองคอน นำผู้ประกอบการ ผู้นำท้องถิ่นฯ เดินทางศึกษาดูงาน ในพื้นที่จังหวัดระนอง
หนังสุยิน เสียงแก้ว จากจังหวัดพัทลุง คว้าถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบฯ
เชฟรอนสนับสนุนครอบครัวปลอดหนี้ สู่วิถีพอเพียง พัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยศาสตร์พระราชา
เมืองนครฯ จัดกิจกรรมแห่ขบวนพาเหรดเปรต เพื่อเตือนสติให้คนได้รับรู้ถึงบาปบุญคุณโทษจากการกระทำของตนในชาตินี้ ซึ่งจะส่งผลไปยังชาติภพหน้า
หารือแก้ไขปัญหาการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของวัดศาลามีชัย
เปิดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560 ครั้งที่ 94 อย่างเป็นทางการ
เริ่มแล้วงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2560
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำคณะผู้แทนภาคราชการและเอกชนร่วมงาน China ASEAN Expo 2017
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จปฏิบัติพระศาสนกิจ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมืองคอนเดินหน้ารื้อฟื้นถนนทางหลวงหมายเลข 4189 ตอนท่าพุด-เขาหลวง-พิปูน หลังถูกยกเลิก เมื่อปี 2531
เมืองคอน เดินหน้าพัฒนาแหลมตะลุมพุกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาชีวิตของประชาชน
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมืองคอน พร้อมจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 อย่างยิ่งใหญ่
เมืองคอน จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแกนนำเครือข่ายพลังประชาชนขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยูโอบี สานต่อการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 เชิญชวนศิลปินเมืองคอนและศิลปินชาวใต้ร่วมสร้างสรรรค์ผลงานเข้าประกวด
"เชฟรอน" สนับสนุน " ปภ.นครศรีธรรมราช" 1,600,000 บาท เดินหน้า "ฝึกอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมรับมือภัยพิบัติ”
เมืองคอนพร้อมโชว์อลังการขบวนหุ่นเปรต-หฺมฺรับในเทศกาลบุญสารทเดือนสิบเมืองคอน
กระทรวงวัฒนธรรมยกระดับคุณภาพชีวิตของศิลปินพื้นบ้านทุกแขนงให้อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดถนนสายวัฒนธรรม “ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์” และ มหกรรมโนราเยาวชนปักษ์ใต้
ประชุมคณะกรรมการประสานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช
พ่อเมืองคอนฯ ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
"เชฟรอน" สนับสนุนงานบุญสารทเดือนสิบ 60
พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาด้านพลังงาน
ภาครัฐ เอกชน บูรณาการร่วมจัดงาน มังคุด ฟรุ้ตติวัล 2017
หารือติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ขอประชาชนใจเย็นรอสรุปผลการทดลองเดินจราจรแบบวันเวย์ ก่อนตัดสินใจ
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เตรียมเฮสุด ๆ !! กรมท่าอากาศยานเตรียมจัดรถโดยสารสาธารณะรับ-ส่งในสนามบินเมืองคอนค่าโดยสาร 30 บาทตลอดสาย -แก้ปัญหาแท็กซี่เก็บค่าโดยสารโหด
ทุ่มงบ 353.8ล้านก่อสร้างคันกั้นและระบบป้องกันน้ำท่วมสนามบินนครฯ
กลับมาอีกครั้ง! โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest ปี 2
เชฟรอนจับมือพันธมิตรจัดค่ายนิเวศวิทยาทางทะเลภาคฤดูร้อน ปีที่ 25 ส่งเสริมความรู้เยาวชน สร้างแรงบันดาลใจสู่นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เชฟรอนสนับสนุนโครงการ “ฟื้นฟูลุ่มน้ำป่าสัก ตามรอยพ่อ” ระยะที่ 2 ขยายผลความสำเร็จการจัดการลุ่มน้ำ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ที่บ้านโดนไฟไหม้และพ่อป่วยหนัก
จัดหางานนครฯ สรุปมีนายจ้างแจ้งขออนุญาตทำงานของคนต่างด้าว จำนวน 4,773 คน พร้อมดำเนินการตรวจสอบความสัมพันธ์นายจ้างกับลูกจ้าง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบห้องน้ำแก่ครอบครัวแชมป์กีฬาเปตอง
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ระดับภาคใต้
ตชด.42 ดักรวบ2โจ๋แก๊งค้ายานรกคาท่าอากาศยานเมืองคอนพร้อมยาไอซ์1กก.
หารือกรณีร้องเรียนการขอเข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าพรุควนเคร็ง
คณะลูกเสือจ.นครฯ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ
พ่อเมืองนครศรีธรรมราช นำชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกหมู่เหล่า ทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 66 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เชฟรอนจับมือภาครัฐจัดการฝึกซ้อมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแห่งชาติ
ชาวนครแห่บริจาค ร่วม 3 ล้าน กิจกรรม 3 สถาบันแพทย์ภูมิภาครวมใจฯ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค
ผู้ว่าฯกำชับต้องจับกุมผู้บุกรุกตัดไม้ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาดำเนินคดีให้ได้
จ.นครฯ เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผู้ว่าฯเมืองคอน เร่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการรักษาผืนป่า ลดอัตราการสูญเสียผืนป่าลงให้ได้ และหาวิธีการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปกลับคืนมา
คุมเข้มร้านขายยา ป้องกันการขายยาแก้ไอให้เยาวชนไปเป็นส่วนผสม 4 คูณ 100 พร้อมลงนามใน MOU
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชนภาคใต้
“นครศรีดี๊ดี...นครศรีดีกว่าเดิมสู่เมืองกรุง” 17-20 กรกฎาคม 2560
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวัน แก่นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
อำเภอเชียรใหญ่ จัดพิธีบูชาแม่โพสพ ทำบุญรับขวัญข้าว
เครือข่ายฯชาวสวนยางเมืองคอนฯ ยื่นหนังสือให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคายาง
จ.นครฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
สาธารณสุขจังหวัดฯ เชิญร่วมบริจาคเงินและเข้าร่วมกิจกรรม วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ เพื่อผู้ป่วยในภูมิภาค
สมโภชเทียนพรรษาพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และกำหนดอัญเชิญถวาย ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
สนพ.เดินหน้านโยบายพลังงานฐานนวัตกรรม “Energy 4.0” ยกระดับประสิทธิภาพของระบบพลังงาน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งเป้าจัดสรรงบพัฒนาจังหวัด ปี 62 ลงพื้นที่อำเภอร้อยละ 70
แถลงข่าวสรุปการแก้ไขปัญหาการบูรณะศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ใช้เวลา 8 เดือน “ผู้ว่าเดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้ ฅนคอน” ครบทั้ง 23 อำเภอ พร้อมนำความต้องการแต่ละพื้นที่เสนอเข้าแผนพัฒนาอำเภอ จังหวัด เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป
อำเภอพระพรหม เปิดจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้ม สำนักทะเบียน ให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราช
ผู้ว่าฯ ตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการลักลอบขายยาแก้ไอให้เยาวชน
ผู้ว่าฯ เร่งรัดอำเภอเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ เนื่องจากกำลังเข้าสู่ไตรมาส 4
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ ที่นครศรีธรรมราช
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพวงมาลาหลวง วางหน้าหีบศพทหาร 4 นาย ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอพระพรหม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้ฅนคอน
เชฟรอนจับมือพันธมิตรเสริมศักยภาพท่องเที่ยวชุมชนสุราษฎร์ฯ เปิดเวทีเสวนาแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
อบต.เปลี่ยน... เปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนขยะเป็นเงินออม สร้างจิตสำนึกให้เด็กเห็นความสำคัญของการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และรู้จักรักการออมเงิน
จ.นครฯ มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยผ่าน ธ.ก.ส.กว่า 286 ล้านบาท
ประกวดผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม
การประกวด ดี.เจ.เยาวชนคึกคัก นักเรียนสมัครเข้าร่วมกว่า 20 ทีม
ผู้ว่าฯ เมืองคอน ลงพื้นที่อำเภอพิปูน พร้อมผลักดันถนนหมายเลข 4189 เชื่อมพิปูน-นบพิตำ อย่างเต็มที่
ผู้ว่าฯเมืองคอน เชิญชวนพี่น้องชาวนครร่วมแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ
นครศรีธรรมราชพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ และต่างชาติ ในการแข่งขัน ลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
ระดมทีมวิทยากรจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน จำนวน 1,554,991 ดอก เท่ากับจำนวนประชากรของจังหวัด
สภาเกษตรกรฯ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อขอให้ขยายเวลาการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง
ชาวนาอำเภอหัวไทร ร่วมสืบสานประเพณีทำขวัญข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ
จัดวันเวย์ถนนราชดำเนินหน้าวัดพระมหาธาตุฯ เริ่ม 2 มิถุนายน 2560 เพื่อเตรียมการรองรับการเสนอวัดพระมหาธาตุฯ ขึ้นบัญชีมรดกโลก
ได้ข้อสรุปให้เทศบาลนครฯ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการอาคารและพื้นที่โดยรอบศาลาประดู่หกทั้งแปลง
สำนักศิลปากรเร่งบูรณะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช คาดใช้เวลาบูรณะ1 ปี ขณะที่การจัดทำร่างเอกสารฉบับภาษาไทยเพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เสร็จสมบูรณ์แล้ว
เดินหน้าขับเคลื่อนวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์
ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผวจ.นครศรีธรรมราช ขอโทษประชาชนกรณีน้ำเสียจากบ่อขยะเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ล้นออกนอกคันดิน
เชฟรอนมอบงบประมาณเสริมแกร่งสโมสรฟุตบอลสงขลายูไนเต็ด
เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมพบปะนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน
เชฟรอนมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” 235 ทุน สานต่อความสำเร็จธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน
ผวจ.นครศรีธรรมราช เปิดตัวแคมเปญ “นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม”
ผู้ว่าฯเมืองคอน เยี่ยมชมบู้ธนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ภายใต้แคมเปญ นครศรีดี๊ดี นครศรีดีกว่าเดิม
พุทธศาสนิกชนชาวนครฯ ร่วมทำบุญตักบาตร เข้าวัดปฏิบัติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา
จ.นครฯ ประกอบพิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน เนื่องในวันวิสาขบูชา
มหกรรมวิสาหกิจชุมชนและของดีเมืองนคร ปี 2560
เมืองคอนขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้าน “รู้ รัก สามัคคี ทำดีเพื่อพ่อ”
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย
จ.นครฯเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก
จ.นครฯ ให้การต้อนรับคณะนักขับขี่รถบิ๊กไบค์จากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และประเทศไทย
มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร มอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัย
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช เชิญเครื่องราชสักการะ น้ำสงกรานต์พระราชทาน อุทิศถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระบรมธาตุเจดีย์ ประจำปีพุทธศักราช 2560
ผู้ว่าฯเมืองคอน จับมือผู้รับจ้างลงนามในสัญญาโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ภายใต้กลไกประชารัฐ 46 โครงการ
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ระบุจังหวัดนครฯ มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 1 ใน 3
ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่อำเภอพรหมคีรี เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน นำไปสู่การแก้ไขและพัฒนา
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนกำพร้าที่บิดา/มารดาเสียชีวิตจากอุทกภัยฯ
เปิดแล้ว!!!! หลาดริมคลองหัวไทร เทศบาลตำบลหัวไทร สัมผัสวิถีชีวิตคนหัวไทร
ผวจ.นครศรีธรรมราช กำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจขอให้เข้มงวดกับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่สวมหมวกนิรภัย
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ สรุป 3 วัน เกิดอุบัติเหตุ 46 ครั้ง บาดเจ็บ 48 คน เสียชีวิต 1 คน
เชฟรอน จับมือ สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มอ. เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ แห่งแรกในภาคใต้
เชฟรอน และมูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเชีย เดินหน้าโครงการ “ปลอดภัยไปโรงเรียน” ปลูกจิตสำนึกความปลอดภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน
จังหวัดนครศรีธรรมราชเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2560
จ.นครฯ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
สืบเมืองคอนบุกรวบ “หมอชอบ”หมอสักยันต์คนดังค้ายาบ้า,ยาไอซ์และM.16
คนเมืองคอนเฮ..!เถนนใหม่ “สายเฉลิมพระเกียรติ”ลดความแออัดชุมชนเมือง
6 ล้อเมืองคอนซิ่งท้านรก-ชนหฤโหดเก๋งพังยับเป็นเหล็กตาย1เจ็บ3
วัดกลาง อ.ขนอม จัดพิธีบรรพชาสามเณรและบวชเนกขัมมะจาริณีภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ
ชาวนนครฯให้ความสนใจลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยอย่างคึกคัก
"มหาสงกรานต์แห่นางดานอลังการตำนานเมืองนคร 1เดียวเมืองไทย
เชฟรอนประเทศไทย จัดพีธีเปิดโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ มอบอุปกรณ์ออกกำลังกายให้กองทัพภาคที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงพลังงาน ชู “คีรีวง” ต้นแบบชุมชนเข้มแข็งด้านพลังงาน
กรมส่งเสริมการเกษตรมอบเงินบริจาคให้กลุ่มเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยภาคใต้เพิ่มเติม
รวบ “เกมส์ ตามาร” ขาใหญ่วัยโจ๋เอเยนต์ค้ายาเสพติดรายสำคัญเมืองคอน
พ่อเมืองนครศรีธรรมราช มอบใบประกาศเกียรติคุณให้ 2 นักศึกษาสาวฝึกงาน
เร่งซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างโรงเรียน ตชด.ที่เสียหายจากอุทกภัย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีชุมนุมสวนสนามของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เนื่องในวัน อปพร.
สปน. จัดประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชนที่นครศรีธรรมราช
สำนักงาน ป.ป.ช. จ.นครฯ จัดโครงการสัมมนาส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต
กรอ.นครศรีธรรมราช ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช
สนช.จัดโครงการรับฟังปัญหาและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อ สนช.ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เชฟรอนคว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมประจำปี 2559 จากสมาคมวิศวกรปิโตรเลียมนานาชาติ สาขาประเทศไทย
จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวกับจังหวัดภูเก็ต
อบรม “มิสเตอร์เตือนภัย” สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยในระดับพื้นที่
รมช.ศึกษาธิการ มอบบ้านให้ผู้ประสบอุทกภัยที่อำเภอนบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 5 หลัง
สำนักงาน ก.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่ง และการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
ผู้ว่าฯ เยี่ยมชมชุมชนตลาดคลองแดน อ.หัวไทร เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ สู่การพัฒนาตรงกับความต้องการของประชาชน
ติงเวทีปรองดองไม่เหมาะสม-แนะทำการบ้านส่งรวบรวมเสนอรัฐบาลดีกว่า
ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการสู่การแก้ไข
Chevron Enjoy Science ผนึก 12 กลุ่มมหาวิทยาลัย สร้างเครือข่ายพัฒนา “คนต้นน้ำด้านการศึกษา” รูปแบบใหม่ ยกระดับสะเต็มศึกษาแบบครบวงจร
เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น ชาวนครศรีธรรมราชคิดอย่างไรกับการเสนอให้รัฐบาลตั้งคณะกรรมการศึกษาความเป็นไปได้ของการขุดคลองไทยแนว 9 A
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จพระราชดำเนินสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (เป็นการส่วนพระองค์)
จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
เดินหน้าขับเคลื่อนพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่อขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลก
จัดงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันสตรีสากล
แก๊งค้ายาเมืองคอนเหิมหนักปิดล้อมแย่งตัวผู้ต้องหารุมกระทืบ ตร.เจ็บ
เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
คณะกรรมาธิการการเมือง ลงพื้นที่รับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จับผู้ค้ายาเสพติด 2 ราย ผู้ต้องหา 4 คน พร้อมยาบ้ากว่า 200,000 เม็ด ตรวจยึดทรัพย์สินกว่า 20 ล้านบาท
หารือขับเคลื่อนแผนจัดการการอนุรักษ์และคุ้มครองแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบพิธีสวดมาติกาบังสุกุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สานต่อโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสังข์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เปิดเมืองท่องเที่ยวพรหมคีรี ตามรอยเส้นทางเสด็จ
สมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ มอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่นครศรีธรรมราช
เปิดบรรยากาศงาน “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” ประชาชนเข้าร่วมคึกคัก
ตร.เมืองคอนเจ๋ง!ตามซิวหนุ่มนักค้ายาในสถานบันเทิงยึดยาบ้า,ไอซ์อื้อ
‘สนพ.’ จัดบิ๊กอีเวนต์ “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” เพื่อก้าวต่อไปอย่าง “มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง”
‘สนพ.’ จัดบิ๊กอีเวนต์ “สืบสานพระราชปณิธาน พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย” เพื่อก้าวต่อไปอย่าง “มั่นคง ยั่งยืน และพอเพียง”
ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบถุงยังชีพให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และสื่อมวลชนที่ประสบอุทกภัยในช่วงที่ผ่านมา
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่นครศรีธรรมราช มอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน
เครือข่ายประมงพื้นบ้านจังหวัดนครศรีธรรมราช เข้ายื่นหนังสือขอขยายเขตประมงพื้นบ้าน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและติดตามสถานการณ์น้ำที่อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน จากเงินประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ปีงบประมาณ 2559
พนักงานเชฟรอน ร่วมใจระดมทุนกว่า 300,000 บาท มอบอุปกรณ์การเรียน แก่ 18 โรงเรียน ที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดนครศรีธรรมราช
พิธีประชุมสงฆ์เจริญชัยมงคล