ReadyPlanet.com
dot dot
นครศรีธรรมราชพร้อมต้อนรับนักวิ่งจากทั่วประเทศ และต่างชาติ ในการแข่งขัน ลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

      (8 มิถุนายน 2560) ที่บริเวณจุดชมวิว (ร้านชีวโกวิว) หมูที่ 6 ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขัน “ลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” ร่วมกับ นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกา, นางลดาวัลย์ ช่วยชาติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช, พ.ต.อ.พิรุณ กลัดทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรลานสกา และนายสุธรรม ชยันต์เกียรติ ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ซึ่งอำเภอลานสกา ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน องค์กรภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันจัดการแข่งขัน “ลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” ขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างกระแสให้ประชาชนสนใจการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างสุขภาพอนามัยด้วยการวิ่งอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอจนเป็นวิถีชีวิต สร้างนักวิ่งรุ่นใหม่ให้เป็นนักวิ่งมืออาชีพ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวลานสกาสถานที่ที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย โดยในแต่ละปีจะมีนักวิ่งทั้งชาวไทย และต่างประเทศกว่า 2,500 คนเข้าร่วมกิจกรรม

      สำหรับการแข่งขัน “ลานสกามาราธอน” จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อ 2548 โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอลานสกา ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย เช่น น้ำตกกระโรม ชุมชนคีรีวง และวังโบราณลานสกา อันเป็นแหล่งที่ตั้งเมืองเก่าของพระเจ้าศรีธรรมโศกราช และเพื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยให้ประชาชนหันมาออกกำลังกาย และจากการจัดการแข่งขัน “ลานสกามาราธอน” ตั้งแต่ปี 2548-2559 ทำให้สนาม “ลานสกามาราธอน” เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิ่งจำนวนมากจากทั่วประเทศ ว่าเป็นสนามที่มีความเพียงพร้อมด้วยความสวยงามธรรมชาติ สงบและมีความท้าทาย บรรยากาศกลางเดือนมิถุนายนที่มีอากาศเย็นสบาย ที่จะสร้างความประทับใจแก่นักวิ่ง ประกอบกับมีเส้นทางแข่งขันที่ปลอดภัยจากยวดยานพาหนะ และมลพิษ จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพอย่างแท้จริงให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทำให้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสนามวิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทยอีกสนามหนึ่ง และจากความสำเร็จจากการจัดการแข่งขัน ทั้ง 12 ครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้เกิดการจัดการแข่งขัน “ลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ขึ้นในปีนี้ เพื่อจะทำให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในกลุ่มนักวิ่ง ว่าเป็นเส้นทางวิ่งฝ่าสายหมอกในยามเช้า ผ่านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แหล่งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และยังได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีอากาศดีที่สุดในประเทศไทยด้วย

 

      นายสำคัญ อรทัย นายอำเภอลานสกลา กล่าวเชิญชวนนักวิ่งจากทั่วประเทศ และต่างชาติ มาร่วมสูดอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ในการแข่งขัน “ลานสกามาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560” ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ มาราธอน ระยะทาง 42.195 กม. (ชาย 9 รุ่น –หญิง 4 รุ่น) มีค่าสมัคร 600 บาท, ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 10.5 กม. (ชาย 7 รุ่น, หญิง 6 รุ่น) ค่าสมัคร 200 บาท และประเภทฟันรัน ระยะทาง 3.5 กม. (ชาย 5 รุ่น – หญิง 4 รุ่น) ค่าสมัคร 200 บาท โดยแต่ละรุ่นอายุ ลำดับที่ 1-10 จะได้รับถ้วยรางวัล, ทุกคนที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้สมัครทุกคนจะได้รับเสื้อที่ระลึกคนละ 1 ตัว ทุกประเภทการแข่งขัน และพิเศษสำหรับนักกีฬามาราธอนที่เข้าเส้นชัย จะได้รับเสื้อ Finisher อีกคนละ 1 ตัว ผู้สนใจสามารถสมัครล่วงหน้า โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา www.lansakadistrict.go.th และสามารถสมัครด้วยตนเองได้ในวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00-20.00 น. ที่บริเวณหน้าโรงยิม (ประตู 1) สนามกีฬากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช และสมัครได้ที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอลานสกา ในวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00-20.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2560 เวลา 03.00-05.45 น. และในปีนี้จะมีกิจกรรมปั่นจักรยานชมธรรมชาติ ในวันที่ 17 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00 น. ด้วย ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอลานสกา โทรศัพท์ 0-7539-1039
และพิเศษสุดสำหรับนักวิ่ง ในปีนี้ และเป็นครั้งแรกของโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จะส่งทีมแพทย์เชี่ยวชาญ ทีมแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะของนครศรีธรรมราช เข้ามาดูแลบริการนวดฟื้นฟูนักวิ่งหลังการแข่งขัน หลังจากที่ออกกำลังกายแล้ว จะเป็นการฟูฟื้นให้หายเมื่อยเร็วขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของนักวิ่งด้วย นายแพทย์บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าว


พรรณี กลสามัญ/ภาพข่าว
ส.ปชส.นครศรีธรรมราช
News Update

เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนจัดงาน “Delivering Future Together” ฉลองวาระครบ 60 ปี ประกาศความมุ่งมั่นในพันธกิจการจัดหาพลังงานเพื่อความมั่นคง พร้อมเดินหน้าร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน - ทุนเพื่อชีวิต” มอบอุปกรณ์แก่กลุ่มอาชีพสตรีสามจังหวัดชายแดนใต้
เชฟรอนหนุนศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช เปิด “นิทรรศการพลังงานล้านปี“ ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชน
เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน มอบเงินโครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาล” หนุนนครศรีธรรมราชรับมือโควิด-19
Chevron Street Wise เปิดศูนย์เรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนแห่งแรก
เทศบาลนครฯ คุมเข้มตลาดหัวอิฐ แหล่งค้าส่งระหว่างภูมิภาค
ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนศิลปินไทยข้ามขีดจำกัดในการสร้างสรรค์ ปลดปล่อยจินตนาการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 12
เชฟรอนมอบตู้ตรวจเชื้อความดันบวก สนับสนุนภาครัฐสู้ภัยโควิด-19 ในจังหวัดสงขลา
เชฟรอนมอบชุด PPE และหน้ากากอนามัย เสริมแกร่งสงขลา-นครศรีฯ รับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่
เชฟรอนจับมือพันธมิตรปรับปรุงเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อส่งเสริมสุขภาพชาวสงขลา
เชฟรอนเดินหน้าส่งมอบแหล่งเอราวัณอย่างปลอดภัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เปิดโครงการ “หนูแมวอินเลิฟ” พื้นที่ท่องเที่ยว + เช็คอิน ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์
เชฟรอนฯ ช่วยชีวิตชาวประมงป่วย กลางอ่าวไทย
“ทีมสมนึก” แถลงข่าวเปิดตัวผู้ประสงค์ลงสมัครนายกเทศมนตรีฯ พร้อมทีมบริหาร และสมาชิกสภา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” จัดพิธีส่งมอบงบประมาณโครงการจัดซื้อท้องฟ้าจำลองเคลื่อนที่ และติดตั้งระบบกระจายเสียงหอดูดาวฯ พร้อมเชิญชวนร่วมสังเกตปรากฎการณ์ "The Great Conjunction : ดาวพฤหัสบดีเคียงดาวเสาร์ ใกล้กันที่สุดในรอบ 397 ปี”
คณะผู้จัดแข่งขันวิ่งการกุศล Toshiba Run 2020 มอบเงิน 1,500,000บาท จากการจัดการแข่งขันแก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์
DEPA จับมือหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ เกษตรกร นครศรีธรรมราช
เชฟรอนส่งมอบซ่อมแซมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 6 แห่ง ในพื้นที่นครศรีธรรมราช
“เชฟรอน” สนับสนุน “กรมควบคุมโรค” รับมือภัยคุกคามสุขภาพคนไทย ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
"เพื่อไทย" หักดิบพรรคก้าวไกลลงมติ 99.99% ไม่แก้รธน.ตัดอำนาจส.ว.
ชู “ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ส่งประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11
"เฉลิม" ชงร่างรธน.ใหม่ 5 มาตรา ยุบสภา - เลือกตั้งใหม่ทันที
"เทพไท" ยกผลโพล หนุนแก้ ม.256 ตั้ง สสร. ยกร่างรธน.ใหม่ทั้งฉบับ
ศบค.เสนอต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 1 เดือนถึงสิ้น ส.ค.63
ศาลอุทธรณ์ยืนตามศาลชั้นต้นประหารชีวิตอดีต ส.ส.เพื่อไทย
ฮือฮา! นายกฯ เมืองคอนควักงบหลวงจัดซื้อ “อัลพาร์ด” สุดหรู 3.7 ล้าน อ้างนำใช้ต้อนรับแขก
ผจว.นครศรีฯ และ รมน.ภาคที่ 4 ร่วมกันหารือแนวทางแก้ปัญหาด้านความมั่นคง
ผับ-สนามมวยรอลุ้นคลายล็อกเฟส 4 ชงเลิกเคอร์ฟิว15วัน
ไทยพบป่วยโควิดใหม่7รายกลับจากตปท. จ่อผ่อนคลายระยะที่4
แจงยิบฮ.ตำรวจลงจอดวัดเจดีย์ไม่เกี่ยวมาจุดประทัดแก้บน"ไอ้ไข่"
นายกฯ ยืนยันรัฐบาลพร้อมรับการตรวจสอบการใช้จ่ายตาม พ.ร.ก. เงินกู้
"อนุทิน" ลั่นคนเรียกหักหัวคิวสถานที่กักตัวรัฐ ไม่รอดแน่ ปัดตอบใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ถึงมิ.ย.
เทศบาลเมืองปากพนัง จ่ายแล้ว 2,000 บาท เยียวยาประชาชน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช article
ผวจ.นครศรีธรรมราช ลงพื้นที่ตรวจสอบการบังคับใช้มาตรการผ่อนปรนฯ
เชฟรอน บริจาค 3.3 ล้านบาท ให้ 4 มูลนิธิ ใช้สู้ภัยโควิด-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 23
เชฟรอนร่วมส่งพลังใจและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์สู้วิกฤต COVID-19
จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ covid-19 รายใหม่
กอ.รมน.ภาค 4 (สน.) ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำพื้นที่ คุมการแพร่ระบาดของโรคใน 3 จชต.
ด่วน!ยะลาพบป่วยโควิดคืนเดียว 40 ราย
จ.นครศรีฯ เตรียมทิ้งหินขนาดใหญ่ เร่งช่วยชาวบ้าน หลังจากเพียงแค่ 3 วัน คลื่นกัดเซาะเข้าฝั่ง กว่า 10 เมตร
เกษตรกรเฮ!ครม.ไฟเขียว แจกเงิน5,000บาท10ล้านคน
คลื่นลมแรงกัดเซาะหาดหัวไทรบ้านจ่อพังลงทะเล พ้อเหตุสร้างเขื่อนกันคลื่นจนกระแสน้ำปั่นป่วน
ครม.อนุมัติต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน1เดือน ขอใจเย็นรอประกาศมาตรการผ่อนคลาย
นครศรีฯ ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อcovid-19 รายใหม่ต่อเนื่องเป็นวันที่ 15 article
อนุทิน ขวางแผนเข้า CPTPP ผวาคนไทยเข้าถึงยาลำบาก ลั่นได้ไม่คุ้มเสีย
หมอยง ย้ำชัด! โควิด-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ยังไม่มียารักษา ต้องยืมยาโรคอื่นไปก่อน
กฟผ.ห่วงใยความเดือดร้อนของประชาชน แนะเทคนิค “Work from Home”อย่างไร ช่วยประหยัดไฟ สบายกระเป๋า
สองบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่มอบสิ่งของสนับสนุนภารกิจลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
นครศรีฯ จัดตั้งทีมอาสา Covid-19 ค้นหาเเละเผ้าระวัง article
เยี่ยมให้กำลังใจ ผอ. และคณะแพทย์พยาบาล รพ.ท่าศาลา
แถลงผลกวาดล้างอาชญากรรม รอบ 1 เดือน
กระชับสัมพันธ์ กองทัพกับสื่อ
รวบกลุ่มการค้าปืนออนไลน์ จ.นครศรีฯ
เปิดงาน TANTIWATRA WORLD CLASS AND THAI CULTURE ภายใต้หัวข้อ "ตันติวัตรสู่สากลบนพื้นฐานความเป็นไทย"
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน
ผจว.นครศรีฯ ขับเคลื่อนจังหวัดตามแนวทาง “นครศรีธรรมราช นครแห่งอารยธรรม”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย
เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีฯ
ผวจ.นครศรีฯ เปิดฝึกอบรมการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนา
รมว.เกษตรและสหกรณ์รับข้อเรียกร้องชาวสวนยาง ไปประชุมแก้ไขต่อไป article
เชฟรอนแจกน้ำดื่ม เนื่องในประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เมืองนครฯ ปี 63
ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุ สักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช
เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานเครื่องมือแพทย์
สผผ. จัดกิจกรรมสร้างซ่อมฝายชะลอน้ำ(ฝายมีชีวิต) ห้วยป่าวา
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาดเนื่องในวันยุวกาชาดไทย
สโมสรโรตารีนครศรีฯ ร่วมกับเครือข่าย ออกเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนตำบลการะเกด อ.เชียรใหญ่
เตรียมจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ 2-8 กุมภาพันธ์ 2563
เตรียมเรียกร้องการแก้ไขปัญหายางพารา !
มอบเมล็ดพันธุ์ ให้โรงเรียน ส่งเสริมให้ยุวชน รักษ์ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์เกษตรอินทรีย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติ เนื่องในวาระครบรอบ 38 ปี
Kick off โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
เชฟรอน อพวช. จับมือ โรบินสัน กรุยทางเด็กไทยสู่อาชีพสะเต็ม เปิดนิทรรศการ “Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์ 3” ที่นครศรีธรรมราช
กต.จีน จัดการแสดงนาฏศิลป์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
ดูงานโรงงานต้นแบบ Zero Waste
ระบุ 3 วันของการออกปฏิบัติงานตามโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
กรมปศุสัตว์จัดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน
Enjoy Science Careers : สนุกกับอาชีพวิทย์
เชฟรอนจัดงานวันเด็ก Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต
“ดร.โจ” ส่งเสริม “เยาวชนจิตอาสา”
ถอดบทเรียนการทำงานสุขภาวะเยาวชน
เชฟรอนจัด Parent Workshop
เวที “คนใต้ หยัดได้” พัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน
สทบ. เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการกองทุนต้นไม้
เชฟรอนและภาคีเครือข่าย ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ article
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดอบรม Happy Media, Happy Money
สธ. รับมอบอาคาร สหไทย รังสีรักษา
‘เชฟรอน-ทุนเพื่อชีวิต’ เดินหน้าเสริมศักยภาพกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
งานประชาสัมพันธ์แสดงสินค้าของที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของภาคใต้”
ยูโอบี ชวนร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบีครั้งที่ 10
เชฟรอนสานต่อโครงการวางทุ่นเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการัง เกาะเต่า ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
สนพ. เดินหน้าสร้างความรู้ความเข้าใจ “แผน PDP 2018” จ.นครศรีธรรมราช
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการสินค้าที่ระลึกของเด่นประจำจังหวัด
ศึกษาธิการภาค 7 ย้ำสอบเทียบอิสลามศึกษา จ.ยะลา สร้างโอกาสต่อยอดทางการศึกษาสู่ระดับสูงdot
dot
bulletจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช
bulletม.วลัยลักษณ์
bulletม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช
bulletพยากรณ์อากาศ
dot
dot
bulletห้องสมุดดิจิตอล
bulletค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
bulletตรวจล็อตตารี่
dot

dot
bulletฟัง FM 87.60MHzคลื่นความคิด คิดดี ทำดี ที่นี่เมืองนคร


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


สำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com