ReadyPlanet.com


Internship/Training in USA และ Australia เปิดสอบ ฟรี!!


Internship/Training in USA และ Australia เปิดสอบ ฟรี!! เปิดสอบ ฟรี เพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่สนใจโครงการ Internship/Training in USA และ Australia Internship English Free Test Day ครั้งที่ 2 วันที่ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2552 เวลา ลงทะเบียน 14.00 น. เริ่มสอบ 14.30 น. สถานที่ สถาบัน IEO Study Abroad อุปกรณ์ที่ต้องนำมาในวันสอบ 1. บัตรประชาชน 2. ปากกา และ ดินสอ 2B ณ สถาบัน IEO Study Abroad ทำไมถึงต้องมีการทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับโครงการนี้ ? คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษเป็นส่วนที่สำคัญส่วนหนึ่งสำหรับโครงการนี้ เพราะผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องได้รับการสัมภาษณ์จากทางนายจ้างเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก ดังนั้นทางสถาบัน IEO จึงได้มีการจัดทดสอบภาษาอังกฤษขึ้น เพื่อทดสอบระดับความพร้อมภาษาอังกฤษของผู้ที่สนใจก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจทางภาษามากขึ้น และเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายโดยยกเว้นค่าสอบให้ในวันนั้น ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการทดสอบภาษาอังกฤษฟรี จะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติผ่านทาง Resume Online ก่อน กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ IEO ก่อนสมัครสอบฟรี สามารถสอบถามได้ที่ IEO Study Abroad Tel :026503532-3 Fax: 026503534 Hotline : 0890063218 Website : www.ieostudyabroad.com E-mail: info@ieo.co.th MSN : ieostudyabroad@hotmail.com


ผู้ตั้งกระทู้ ieo :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-09 13:25:17


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3193493)
Women"s UGGS have become a necessary commodity in fashion and in comfort. In the cold, the true UGG Boot will keep your feet warm or insulated, and in the heat, your feet will stay cool and comfortable.
ผู้แสดงความคิดเห็น ugg วันที่ตอบ 2010-08-12 12:04:47[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com