ReadyPlanet.com


ทุนการศึกษา


ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีประทานทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน จำนวน 2 ทุน

 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด วิทยาเขตหัวหิน และ นักเรียนจากโรงเรียนเวียงสระ จ.สุราษฏร์ธานี 2 คน ต่างซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ประทานความช่วยเหลือด้านทุนการศึกษา ให้กับ นายเผ่าพงษ์ กามูณี และนางสาว สามินี ศรีชัย จากโรงเรียนเวียงสระ  โดยนักเรียนทั้ง 2 กล่าวว่า “ตนมีความซาบซึ้งใจมาก ที่ได้รับ  ประทานทุนการศึกษาในครั้งนี้และจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาสังคม” ทุนที่ได้รับในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระต่าง ๆ ของผู้ปกครองด้วย โดยผู้เข้ารับประทานทุน ต่างสัญญาว่าจะนำทุนที่ได้รับในครั้งนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ต่อไป

 


 

   ผู้ตั้งกระทู้ Pr :: วันที่ลงประกาศ 2009-02-20 09:51:00


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com