ReadyPlanet.com


ม.วลัยลักษณ์ ปฐมนิเทศครูและนักเรียน โครงการเรียนล่วงหน้า


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการเรียนล่วงหน้า(Advance Placement Program) ประจำปีการศึกษา 2552 มุ่งสร้างเครือข่ายบุคลากรของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพื้นที่ พร้อมกระตุ้นและส่งเสริมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ล่วงหน้าคามความสามารถของผู้เรียน โดยเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ครูและนักเรียนโครงการดังกล่าวขึ้นแล้ว ณ ห้อง 301 อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ กลิ่นสุคนธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ กล่าวถึงโครงการเรียนล่วงหน้าว่า เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางด้านการเรียนได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้ล่วงหน้าคามความสามารถของผู้เรียน โดยในระยะแรกของการดำเนินการจะให้นักเรียนได้ศึกษาในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ และกลุ่มวิชาภาษาไทย ของระดับปริญญาตรี ซึ่งมีเนื้อหาวิชาที่ลึกและสูงกว่าหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คาดว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาที่ลุ่มลึกขึ้น และจะเป็นผลให้เกิดการพัฒนาตัวผู้เรียนในด้านเนื้อหาหลักสูตร การฝึกทักษะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการได้เรียนรู้ตามศักยภาพของตนโดยใช้เวลาในขณะที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียน โดยผู้ผ่านการสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับหน่วยวิชาและผลการศึกษาของรายวิชาในระดับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็น การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการของครูและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากเป็นการทำงานร่วมกันของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย จะทำให้มีการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มหาวิทยาลัยมีไปสู่โรงเรียนได้โดยตรง

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเรียนล่วงหน้าในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูและนักเรียน จากโรงเรียน กัลยาณีศรีธรรมราช จำนวน 79 คน โรงเรียนประทีปศาสน์ 13 คน โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จำนวน 20 คน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จำนวน 31 คน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช จำนวน 55 คน โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จำนวน 2 คน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จำนวน 2 คน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ จำนวน 5 คน และคณะทำงานโครงการเรียนล่วงหน้าของม.วลัยลักษณ์จำนวน 12 คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น 184 คน และครูจำนวน 35 คน

 ผู้ตั้งกระทู้ ประชาสัมพันธ์ ม.วลัยลักษณ์ :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-28 14:25:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3193598)
Do you want to get the best ED clothing without paying top retail prices? It"s not hard for you to tell that among all the fashion brands, Beckham likes ED Hardy Shoes most. From his personal point of view, Marlboro cigarettes ED Hardy Shoes is just like a tattoo and he can wear it. I have a great interest in finding out will hardy shirt be the only choice for him when he buys clothes for his sons.
ผู้แสดงความคิดเห็น hogan วันที่ตอบ 2010-08-12 14:18:59


ความคิดเห็นที่ 2 (3199495)
เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาชาวอังกฤษ ใกล้ม.วลัยลักษณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://sites.google.com/site/excellentenglish99
ผู้แสดงความคิดเห็น excellentEnglish วันที่ตอบ 2010-08-30 17:51:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com