ReadyPlanet.com


มวล. ขอเชิญชมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ปี 51


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2551 ภายใต้แนวคิด วิทยาศาสตร์สร้างชาติ สร้างอนาคต ระหว่างวันที่ 17 19 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันที่ 18 สิงหาคม 2551 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแก้ปัญหาและทักษะทางวิทยาศาสตร์ (เคมี) การประกวดภาพถ่ายทางวิทยาศาสตร์ และการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่องน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เปิดโลกวิศวกรรม" 51 ผลงานสถาปัตย์ "บ้านหลังน้อย"นิทรรศการและผลงานนักเรียนจากโรงเรียนรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นต้น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างวันที่ 17 19 สิงหาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0 7567 2005-6 หรือ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 7567 2603

 ผู้ตั้งกระทู้ นายธีรพงศ์ หนูปลอด :: วันที่ลงประกาศ 2008-08-17 23:08:18


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com