ReadyPlanet.com


ขอเชิญร่วมงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ที่ ม.วลัยลักษณ์


     ม.วลัยลักษณ์ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38   “สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา” ระหว่างวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติด้านคีตศิลป์ให้คงอยู่สืบไป และเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในด้านดนตรีไทย โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ กว่า 80 สถาบัน เข้าร่วม

 กิจกรรมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 38 ประกอบด้วย การสัมมนาวิชาการหัวข้อ “คีตนาฏกรรมเอเชีย อาคเนย์” โดยมีการบรรยายพิเศษโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  การนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคีตนาฏกรรมทั้งในประเทศไทยและกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์  การแสดงดนตรีไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ กว่า 80 สถาบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเครื่องดนตรีในกลุ่มประเทศเอเชียอาคเนย์ การบรรยายประกอบการสาธิตเรื่อง ดนตรีดึกดำบรรพ์ , Malaysian Shadow Play การแสดงดนตรีไทย 4 ภาคของไทย  กิจกรรมการออกร้านจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมและเครื่องดนตรี ตลอดจนการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆอีกมากมาย
 โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านร่วมงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 38 “สืบค่าคีตศิลป์ไทย สานใจอุดมศึกษา” ในวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673723-30 โทรสาร 075-673724 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://thaimusic38.wu.ac.th/ผู้ตั้งกระทู้ prwalailak :: วันที่ลงประกาศ 2010-11-08 14:28:42


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com