ReadyPlanet.com


NAKHONSI AWESOME


ชื่นชมจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ “ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง เมืองเดียวเที่ยวทั้งปี” http://www.nakhonsithammarat.go.th/web_52/datacenter/detail.php?news_id=1000532 รายละเอียด : นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูงและมีความหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้ง ภูเขา บ่อน้ำร้อน น้ำตก แม่น้ำ ทะเลที่สวยงาน อากาศที่บริสุทธิ์ อาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์ นากจากนี้ยังเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ในอดีต มีความโดดเด่นทั้งในเรื่องศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน ซึ่งส่งผลให้ได้รับรางวัลดีเด่นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย “รางวัลกินรี” ถึง 14 รางวัล อย่างไรก็ตามในห้วงที่ผ่านมาจังหวัดจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในลักษณะค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้มีความพร้อมในทุกด้านและมีการพัฒนาในลักษณะสมดุลยั่งยืน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ กล่าวต่อไปว่า จากการหารือร่วมกันของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคเอกชนและชุมชนมีความเห็นตรงกันว่า ขณะนี้จังหวัดมีความพร้อมแล้วที่จะรับนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ทั้งที่เป็นชาวไทยในภูมิภาคอื่น ๆ และชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างและกระจายรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชน ทั้งยังเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะเปิดตัวประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดในวงกว้างเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังนั้น จึงได้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์จังหวัดซึ่งครอบคลุมทั้งในเรื่องการท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าโอทอป อาหารการกินต่าง ๆ และการสร้างภาพลักษณ์ของเมือง ภายใต้ชื่อ นครศรีดี๊ดี (NAKHONSI AWESOME) “ที่เดียวเที่ยวครบเครื่อง เมืองเดียวเที่ยวทั้งปี” ภายใต้ “แคมเปญ” ดังกล่าวเปิดมุมมองใหม่ของ “เมืองนคร” ผ่านสื่อและกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการจัดทำตราสัญลักษณ์โครงการ การจัดงานเปิดตัวโครงการ การผลิตและเผยแพร่ วีดีโอพรีเซนเทชั่นและทีวีซี การติดตั้งป้ายโฆษณา “บิลบอร์ด” ในเส้นทางสำคัญ ๆ ในกรุงเทพมหานคร รวมทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่สปอตโฆษณาและข้อมูลข่าวสารผ่านรายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มนักท่องเที่ยวเป้าหมาย รวมทั้งสื่อโฆษณาทีวีกลางแจ้ง ทีวีในรถไฟฟ้าและลิพฟ์สำนักงาน อาคารใหญ่ๆ เพื่อเจาะกลุ่มคนทำงาน ทั่วกรุงเทพ ทั้งยังครอบคลุมถึงสื่อวิทยุ, สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อออนไลน์, การส่งทูตท่องเที่ยว ซึ่งเป็นลูกหลานชาวนครฯ ไปเยี่ยมสื่อต่างๆ การจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ทั้งในเชิงศิลปวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา สุขภาพ ธรรมชาติ ผจญภัย กิจกรรมเพื่อสังคม การจัดประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ศึกษาดูงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังกล่าวด้วยว่าแผนการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวจะดำเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงเดือนมิถุนายน - กันยายน 2555 โดยจะทำควบคู่ไปกับแคมเปญ “เจ้าบ้านดี๊ดี” ซึ่งจะร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสื่อมวลชนทุกสาขาในพื้นที่รณรงค์ให้ชาวนครฯ เป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวและดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท่องเที่ยวทุกประเภทอย่างทนุถนอม ระมัดระวัง เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลยั่งยืนต่อไป นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครรีธรรมราช ข่าว


ผู้ตั้งกระทู้ นครศรีดี๊ดี :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-26 14:35:26


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com