ReadyPlanet.com


ม.วลัยลักษณ์ ขยายเวลารับนักศึกษาป.ตรีรอบพิเศษ ถึง 31 พ.ค.55


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ขยายเวลาการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2555 ผ่านระบบออนไลน์ ถึงวันที่  31 พฤษภาคม 2555

ผศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบพิเศษ ผ่านระบบออนไลน์ มาตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา  จนถึงขณะนี้ได้มีการสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว 4 รอบ ปรากฎว่ามีนักเรียนสนใจสมัครและเข้ารับการสัมภาษณ์จำนวนมาก ซึ่งมีนักเรียนที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนไปแล้วกว่า  1,600 คน   โดยสำนักวิชาที่นักเรียนให้ความสนใจสมัครมากที่สุดคือสำนักสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รองลงมาคือสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ และสำนักวิชา พยาบาลศาสตร์ตามลำดับ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ยังคงเปิดรับสมัครนักศึกษาในรอบพิเศษดังกล่าว ใน   7 สำนักวิชา 27 หลักสูตรไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 นี้

สำหรับ สำนักวิชาที่ยังคงเปิดรับสมัครอยู่ได้แก่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีน,อาเซียนศึกษา,ไทยศึกษาบูรณาการ สำนักวิชาการจัดการ หลักสูตรบัญชี,บริหารธุรกิจ (การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ) ,บริหารธุรกิจ (การเงิน, การตลาด, การจัดการโลจิสติกส์, การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ,เศรษฐศาสตร์  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ,เทคโนโลยีสารสนเทศ ,การจัดการสารสนเทศ ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ,เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ,เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ ,เทคโนโลยีอาหาร ,เทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์โยธา ,วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ,วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ  ,วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ,วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ,เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ที่ http://quota.wu.ac.th/direct/ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัย     วลัยลักษณ์ โทร.0 7567 3101 – 12 (ในวันและเวลาราชการ)ผู้ตั้งกระทู้ ธัรพงศ์prwalaiak :: วันที่ลงประกาศ 2012-05-18 21:53:38


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com