ReadyPlanet.com


ฑูตมาเลย์เยือน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมสัมมนาและหารือทางวิชาการ


ฑูตมาเลย์เยือน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมสัมมนาและหารือทางวิชาการ

 

H.E. Dato" Nazirah binti Hussain เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นประธานเปิดงาน UiTMs Academic Visit and Seminar พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ   มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

               เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ H.E. Dato" Nazirah binti Hussain เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย ซึ่งเดินทางมาเยือน ม.วลัยลักษณ์ อย่างเป็นทางการ และเป็นประธานเปิดงาน UiTMs Academic Visit and Seminar พร้อมหารือความร่วมทางวิชาการ ซึ่งสาขาวิชาภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปะศาสตร์ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ ร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2554 โดยมีบุคลากรจาก Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 35 คน นำโดย Prof.Madya Dr.Normah Abudullah ,Dean of the Academy of Language Studies UiTM เยี่ยมชม ร่วมสัมมนาและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องตุมปัง อาคารบริหาร ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

         โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร ได้กล่าวแนะนำถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอก และกล่าวต้อนรับความว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทยและบุคลากรจาก UiTM ประเทศมาเลเซีย มาเยือนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักศึกษา ให้มีความสามารถไปแข่งขันในระดับอาเซียนได้ และตั้งเป้าหมายไว้ว่าในอนาคตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะเป็น อุทยานการศึกษาแห่งอาเซียน (Education Park of ASEAN)  โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับหลายๆ ประเทศในอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในประเทศมาเลเซีย นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้มีการเรียนการสอนและการวิจัยด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มีการเปิดหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรเอเชียศึกษาในระดับปริญญาเอกอีกด้วย

              ด้าน เอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่เห็นร่วมมือของสถาบันการศึกษา ของทั้ง 2 ประเทศ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประเทศไทยและUniversiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย โดยเฉพาะ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เป็นเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศ ที่สำคัญสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดการแข่งขันกัน เพื่อนำไปสู่ความเป็นสากล และรองรับความเป็นประชาคมอาเซียนด้วย โดยในอนาคตนอกจากการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว สถาบันอุดมศึกษาควรพิจารณาความร่วมมือในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้มากขึ้นด้วย เพื่อช่วยผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ตลอดจนควรส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านงานวิจัยในเชิงพาณิชย์และการเพิ่มมูลค่างานวิจัย เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งควรให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเอาไว้ให้อยู่อย่างยาวนานอีกด้วย

         สำหรับการมาเยือนของเอกอัครราชฑูตมาเลเซียประจำประเทศไทย และบุคลากรจากUiTM ประเทศมาเลเซีย นอกจากการร่วมงานสัมมนาดังกล่าวแล้ว ยังมีการเจรจาความร่วมมือทางวิชาการในด้านต่างๆ ของสองประเทศ อาทิ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้เพิ่มมากขึ้น การแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างกัน การแลกเปลี่ยนงานวิจัย การจัดสัมมนาในระดับนานาชาติร่วมกัน นอกจากนี้ทางสถานทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย จะไปดำเนินการในส่วนของทุนการศึกษา ที่จะสนับสนุนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อไปศึกษายังสถาบันอุดมศึกษาต่างๆในประเทศมาเลเซีย ให้มีระยะเวลาที่ยาวนานยิ่งขึ้นผู้ตั้งกระทู้ prwalailak :: วันที่ลงประกาศ 2011-10-31 13:23:26


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลสำนักข่าวนครโพสต์ เลขที่ 5/1 ซ.อัศวรักษ์ 1 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร.075-320227 โทรสาร 075-320716 อีเมลล์ : nakhonpost@hotmail.com